Marialena Marouda
Marialena Marouda (by Kaap)

Marialena Marouda

BE, D

Marialena Marouda is een theatermaakster gevestigd in Brussel en Frankfurt am Main. Ze studeerde filosofie en beeldende kunst aan Columbia University in New York en vervolgde haar studie aan het Instituut voor Toegepaste Theaterstudies aan de Universiteit van Giessen.

In mei 2018 voltooide ze de Advanced Performance and Scenography Studies (a.pass), een programma voor artistiek onderzoek in Brussel. Marialena richt zich op relationele kennispraktijken en hun performances. Ze werkt voornamelijk met taal en (het) geluid (ervan). Haar werk wordt op lange termijn ontwikkeld en is gebaseerd op onderzoek. Het speelt zich af buiten en voorbij de zwarte doos, vaak ontwikkeld in situ. Ze is de initiatiefnemer en artistiek coördinator van The Oceanographies Institute (2018-heden), dat samenwerkt met verschillende festivals en werkruimtes in België en Duitsland.

Eerdere werken zijn onder meer Poetry Exercises: a choir of urban sounds (2017) getoond op het International Festival for Performing Arts in Terni (IT), Poetry Exercises: an archive of (un)familiar things (2013-16) gepresenteerd tijdens het Festival Implantieren 2016 in het Institute for City History in Frankfurt am Main, en Walking Exercises (2010-13), getoond in het Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt am Main en de Sophiensaele in Berlijn. Marialena werkt samen met choreograaf Fabrice Mazliah aan de Manufactured Series (2019-heden). Ze heeft ook samengewerkt met de choreografen Deufert&Plischke voor hun werken Entropic Institute (2012) en Anarchiv I (2008). Als schrijfster en critica schreef ze voor de Performing Arts Journals MASKA en Etcetera e.a.