Marcos Simoes

Marcos Simoes

1975 PT, BE https://marcossimoes.weebly.com/

Marcos Simoes (PT/BE) maakt sinds 2002 performances en video’s, alleen of in samenwerking met andere kunstenaars. Het lichaam is het materiaal van het werk van Marcos Simoes, in zijn performances gebruikt hij verschillende media waaronder geluid, video, tekenen, beeld, objecten en textiel om situaties en contexten te creëren waarin hij andere manieren van relatie en communicatie dan taal verkent om manieren van denken en doen te bevragen. 

Wat zijn de ruimtes tussen de dingen? Tussen gewaarwordingen en taal? Hoe het onuitsprekelijke uit te drukken? De kunstenaar als medium, als katalysator beschouwend, zijn Marcos’ voorstellingen riten van relaties, in de vorm van hybride objecten tussen het visuele en het performatieve. Het is in de kracht van het relateren van dingen dat verandering en transformatie kan plaatsvinden.