Institute for Relocation of Biodiversity
Institute for Relocation of Biodiversity

Institute for Relocation of Biodiversity

The Institute for Relocation of Biodiversity werd opgericht als een denkbeeldig agentschap dat bestaat uit drie medewerkers: Christina Stadlbauer, Bart Vandeput en Bach Nguyen. Dit instituut biedt een programma van directe hulp aan soorten die te lijden (kunnen) hebben onder het verlies van hun habitat. Door de mens veroorzaakte milieuveranderingen vormen een belangrijke bedreiging voor het voortbestaan van vele soorten. De opwarming van de aarde of de toekomstige opwarming van de aarde veroorzaakt verlies van habitat en kan vervolgens fauna en flora in gevaar brengen wat tot uitsterven kan leiden.

Medewerkers

Christina Stadlbauer is een kunstenaar, onderzoeker en creative producer die werkt op het snijvlak van kunst en wetenschap en zich graag engageert met de directe omgeving. Ze creëert tastbare objecten, publieke installaties, performances, efemere interventies en rituelen. Het publiek en hun reactie worden vaak deel van het stuk, waardoor het caleidoscopisch en open wordt.

Bartaku Vandeput is een in Helsinki gevestigde kunstenaar-onderzoeker die de kunst van het onderzoek beoefent – zijn voornaamste interesses liggen in biocentrisme, cognitieve ecologie, esthetica, bewustzijnsstudies, neurobiologie, energie en de filosofie van weten en worden. Bartaku’s bevraging van de relatie van de mensheid met energie in de “temporary Photoelectric Digestopians” Lab series, dat eetbare zonnecellen centraal stelt is één van zijn meest gekende werken.

Bach Nguyenvolgt binnenkort!