Diversifying and locating relocation
© Bartaku

PROJECT

Diversifying and locating relocation

De residentie in wpZimmer is een volgende stap in het artistieke onderzoek van het “Institute for Relocation of Biodiversity “* Daartoe nodigen Christina Stadlbauer, Bartaku Vandeput en Bach Nguyen nieuwe stemmen uit: onderzoekers met wie ze nog niet eerder hebben samengewerkt. Ook wordt een verruiming van het begrip biodiversiteit beoogd door er nieuwe soorten en nieuwe concepten die diversiteit vertegenwoordigen bij te betrekken.

Ze van de vraag: “Wat betekent een “echt” engagement, een echte ontmoeting met onze omgeving?” Ze duiken in beschouwingen over niet-hiërarchische ‘hybride gemeenschappen’, ecologische gelijkheid, de principes van diversiteit en symbiose, holobionten, verwikkelingen en een kritische verkenning van koloniale waarden die zijn ingebakken in onze manier van kijken naar de wereld.

Zij willen graag dat hun werk geïnspireerd wordt door sjamanistische tradities, rituelen, kunstbeoefening, en hands-on praktijken bevatten om belichaamde kennis uit te nodigen en te creëren, zoals lucide dromen, meditatie, hypnotherapie gericht op de anders-dan-sapiens om zich te verbinden.

Institute for Relocation of Biodiversity

The Institute for Relocation of Biodiversity werd opgericht als een denkbeeldig agentschap dat bestaat uit drie medewerkers: Christina Stadlbauer, Bart Vandeput en Bach Nguyen. Dit instituut biedt een programma van directe hulp aan soorten die te lijden (kunnen) hebben onder het verlies van hun habitat. Door de mens veroorzaakte milieuveranderingen vormen een belangrijke bedreiging voor het voortbestaan van vele soorten. De opwarming van de aarde of de toekomstige opwarming van de aarde veroorzaakt verlies van habitat en kan vervolgens fauna en flora in gevaar brengen wat tot uitsterven kan leiden.