The Workshop
© Bram Goots

PROJECT

The Workshop

Tuur Marinus werkt van 22 september tot en met 5 oktober met zijn team aan The Workshop. Lichamen worden op de meest bevreemdende manieren ‘gebruikt’ en ‘getest’. Ze lijken dienst te doen als werktuigen: dansers worden rond geduwd als grasmachines of bediend als hefbomen. Daar al deze handelingen enorme spierkracht en coördinatie vereisen, wordt het ook duidelijk dat de gemanipuleerde dansers geen willoze subjecten vormen, maar dat ze zich om ongrijpbare redenen schikken in hun nieuwe rol als grasmaaier: een soort dansante versie van Chaplin’s Modern Times.

De lichamen in dit laboratorium zijn niet klinisch of steriel, maar produceren bij excessieve frictie met de vloer klanken en bewegingen die veel weghebben van Michael Jacksons bewegingsrepertoire. In dit bizarre samengaan van manipulatie en participatie tonen intense fysieke interacties in beklijvende en hilarische groepsbeelden nieuwe visies op concepten als samenhorigheid en individualiteit.

Tuur Marinus

Tuur werkte als danser voor o.a. Vincent Dunoyer, They Are Here en Fabian Barba. Samen met het hedendaagse danscollectief Busy Rocks maakte hij o.a. “Dominos and Butterflies”). In eigen naam maakte hij o.a. de voorstellingen “Still Animals” en nu “TH LNG GDBY”.

Credits

Choreography: Tuur MarinusMet en door: Mohamed Boujara, Marisa Cabal, Flup Marinus, Pol Van den Broek, Inez Verhille en Wannes LabathDramaturgie: Marnix RummensProductie: STUK