The Claiming (werktitel)

PROJECT

The Claiming (werktitel)

Het ‘claimen’ van iets biedt de mogelijkheid tot speculatie; dat klinkt kwalijk. Claimen wordt meestal gelinkt aan een ongevraagde vorm van fictie creëren: kolonialisme, diefstal, parasitisme. De hiërarchie is duidelijk en de fictie wordt al gauw een ongewenste realiteit. Sarah Demoen en Eona McCallum willen kijken naar de mogelijkheid om iets te claimen, zonder hiërarchie, om een openheid of toegang te creëren in plaats van iets af te sluiten. De kwaliteiten die de claim bezit: fictief, hypothetisch, utopisch, speculatief, laten toe om een mentale ruimte te construeren, niet noodzakelijk een fysieke. Feit is: niemand moet toestemming geven om iets te claimen, en niemand moet om toestemming vragen; we kunnen alles claimen. Wat als we dit gebruiken in de zoektocht naar een alternatief?

Sarah Demoen

1984 BE
Sarah Demoen studeerde Theaterwetenschappen en Beeldende Kunst aan de Gerrit Rietveld Academie. Haar recente onderzoek baseert zich op de strategieën van verzet, en ontwikkelt altijd collectief. Ze is geïnteresseerd in de geschiedenis van sociale bewegingen en de daaruit voortvloeiende acties, maar ook hoe dit sociaal repertoire kan worden omgezet en gebruikt voor andere doeleinden.

Eona McCallum

Eona McCallum studeerde aan Duncan of Jordanstone College of Art & Design in Dundee, Schotland. Haar werk onderzoekt de tegenstellingen en complicaties in culturele en sociale systemen, waarbij ze focust op de tegenstrijdigheid tussen hedendaagse kunst en betaald werk. Dit onderzoek breidt zich verder uit naar het domein van de sociologie, waarbij ze verwijst naar utopische denkbeelden en historische voorstellen voor alternatieve sociale systemen.