The Art of a Culture of Hope
© Jessica Huber & James Leadbitter

PROJECT

The Art of a Culture of Hope

Hope just means another world might be possible, not promised, not guaranteed. Hope calls for action; action is impossible without hope.

Rebecca Solnit, ‘Hope in the dark’

In 2015 startten James Leadbitter and Jessica Huber het langdurig project “The Art of a Culture of Hope”. Omdat het kijken naar de toekomst zo moeilijk is zonder angst. Klimaatsverandering, de oliepiekcrisis, massamigratie, oorlogen in het Midden Oosten en daarbuiten, de destabilisatie in Europa, de financiële instabiliteit, de opkomst van nationalisme en de erosie van mensenrechten. De toekomst ziet er niet echt hoopvol uit.

Jessica en James voelen dat kunst en cultuur dit narratief kan beïnvloeden. Als artiesten geloven zij in creativiteit, dat mensen een ruimte nodig hebben voor gedeelde creativiteit maar dat in tijden van angst daar weinig plek voor is. Daarom stellen zij twee vragen centraal: hoe gaan we om met angst, verstaan we diens oorzaken en gevolgen?; en hoe creëren we een potentiële ruimte, een ruimte voor hoop?

Tijdens hun residentie in wpZimmer zullen ze werken aan het derde deel van dit proces, “Archive of Hope & Fear”. Dit archief is een poging om de opgedane ervaringen tijdens “The Art of a Culture of Hope” sessies te delen. Dit web van antwoorden en tedere provocaties zijn doorheen heel Europa verzameld via performatieve deelnames door meer dan dertig kunstenaars en in workshops met de lokale bevolking. Dit Archief van Hoop en Angst is een verzameling van contradicties, kritieken, performances en concrete ideeën. Het zijn de stemmen van meer dan vierhonderd mensen verweven met de grote onderwerpen die ons allemaal angst inboezemen. Bijeengebracht in de vorm van een archief wordt een beeld geschetst van hoe een wederzijds geformuleerde toekomst eruit kan zien.

Jessica Huber

Jessica Huber (1978) werkt als artiest in de podiumkunsten en is stichtend lid van mercimax (sinds 2005), een theatergroep en installatie collectief uit Zurich. Hoewel haar eerste stukken dansstukken waren, oogt haar recent werk in diverse vormen. Ze heeft meegespeeld in gezelschappen als Stadttheater St Gallen, Cie. Hideto Heshiki, Cie. Philippe Saire, among others. In 2002 is ze afgestudeerd met een BA in Danstheater, Danswetenschap en Choreografie aan de Laban Centre London and the City University of London.

James Leadbitter

James Leadbitter aka the vacuum cleaner is een kunst en activistencollectief. Aan de hand van verschillende vormen, zoals performance, installatie en film, haalt the vacuum cleaner verschillende provocerende onderwerpen, zoals consumerisme en mentale gezondheid, aan. Recente internationale commissies zijn Festespiele/Gessnerallee (Zurich) en Vooruit/Dr. Guislain museum (Gent). Hij stichtte mede the Laboratory of Insurrectionary Imagination en is Artsadmin Artist.