Sincerely Yours
Charlotte Nagel

PROJECT

Sincerely Yours

Sincery Yours is een solovoorstelling, een muzikaal en choreografisch onderzoek, dat de thema’s wil verkennen van een revolutionaire liefdesethiek als kracht voor sociale transformatie, geloof als bron van emancipatie, en de bevrijdende kracht van plezier die het lichaam in beweging kan nemen. Het neemt theater als een hedendaags ritueel. Het is een ecofeministische musical van Charlotte Nagel, die speelt met de codes van de popmuziek om ze te ondermijnen, vertrekkend vanuit een belichaamde noodzaak en een oprechte politieke positionering.

Door haar emoties opnieuw te ensceneren, hoopt Charlotte een collectieve catharsis aan het publiek te kunnen aanbieden. Door middel van emotionele empathie, door een vrouwelijk lichaam te tonen dat zich aanneemt, plezier schept en zich emancipeert door haar affecten, gevoeligheid en kwetsbaarheid. Het is een choreografisch voorstel van muzikaal materiaal dat voor het stuk zal worden gecomponeerd. Het is een dansconcert, een theatraal album.

Charlotte Nagel

Charlotte Nagel, geboren in Zwitserland en sinds kort wonende in brussel is een performance artiest. Ze creëert emotionele contexten als een manier om mensen hun lichaam te laten voelen. Ze werkt rond de kracht van kwetsbaarheid en alle vormen van liefde als vectoren van verandering, en de noodzaak om nieuwe verhalen te creëren om zichzelf te gronden in het plezier van het moment.