Right Now

PROJECT

Right Now

Het ‘claimen’ of ‘opeisen’ van iets heeft vaak een negatieve connotatie; het verwijst naar een ongevraagde vorm van fictie uitgevoerd door een dwingende entiteit. Het doet denken aan een verleden van kolonisatie en diefstal. Maar de staking is ook een vorm van claimen; het is het beste wapen van de arbeiders om hun rechten te ‘re-claimen’. Dit re-claimen vormt een tegenhanger voor de originele betekenis die verwijst naar privébezit en ontoegankelijkheid; vooral als dit re-claimen collectief uitgevoerd wordt en voordeel heeft voor iedereen. De claim kan hypothetisch zijn, utopisch, speculatief en zoekt geen toestemming; we kunnen alles re-claimen. Eerst op een conceptueel niveau, maar op termijn zouden we de geclaimde constructies kunnen bewonen en gebruiken.

Right Now (werktitel), wil naar de mogelijkheden van de claim kijken vanuit het perspectief van feminist politics, zowel historisch als hedendaags, met een focus op speculatieve fictie. De rol die de kunst kan spelen om de notie van de claim in een positief daglicht te stellen is considerabel. Kunst is een veld waar speculatie plaats kan vinden op een breed en experimenteel niveau, maar door de symbolische natuur van de kunst kunnen er vragen gesteld worden bij de oprechtheid van de politieke en sociale insteek ervan. In de zoektocht van de hedendaagse kunst om meer en meer ‘realistisch’ te worden, refereert ze constant terug aan zichzelf, terwijl ze langzaam locaties, ideeën, mensen en (onbetaalde) werkkrachten opsoupeert. Hoe kunnen we deze eendimensionale vorm van claimen overkomen?

Sarah Demoen

1984 BE
Sarah Demoen studeerde Theaterwetenschappen en Beeldende Kunst aan de Gerrit Rietveld Academie. Haar recente onderzoek baseert zich op de strategieën van verzet, en ontwikkelt altijd collectief. Ze is geïnteresseerd in de geschiedenis van sociale bewegingen en de daaruit voortvloeiende acties, maar ook hoe dit sociaal repertoire kan worden omgezet en gebruikt voor andere doeleinden.

Eona McCallum

Eona McCallum studeerde aan Duncan of Jordanstone College of Art & Design in Dundee, Schotland. Haar werk onderzoekt de tegenstellingen en complicaties in culturele en sociale systemen, waarbij ze focust op de tegenstrijdigheid tussen hedendaagse kunst en betaald werk. Dit onderzoek breidt zich verder uit naar het domein van de sociologie, waarbij ze verwijst naar utopische denkbeelden en historische voorstellen voor alternatieve sociale systemen.