Residentie
© Evelien Cammaert

PROJECT

Residentie

Na een periode van reflectie en onderzoek naar de methodes die haar praktijk vormgeven schreef Evelien Cammaert een soort artistieke handleiding waarin ze naast die methodes ook haar fascinaties en artistieke verlangens neer pende. Kort gezegd bouwt deze handleiding op het vertrekken vanuit een zogenaamd ‘nulpunt’, een uitgesproken verlangen om elk nieuw werk in te stappen alsof het een zwart gat is, zonder te weten wat er zich in en aan het einde van de tunnel bevindt.

In een praktische vertaling van het onderzoek zal Evelien haar handleiding uit proberen door een nieuw project te ontwikkelen. Met een fotocamera als vaste gesprekspartner wil ze de begrippen waarover ze schrijft onder de loep nemen: vibrerende stilte, duisternis, mysterie, de diepe kijkervaring, traagheid, latente fascinaties en de verhoudingen tussen landschap, fotografie en het lichaam.

Tijdens de eerste fase van het proces is Evelien in wpZimmer om te schrijven en te reflecteren op het verzamelde beeld-, tekst- en performatief materiaal om nieuwe strategieën te ontwikkelen voor de volgende fases van het maakproces.

Evelien Cammaert

Evelien Cammaert is performance -en beeldend kunstenaar. Ze studeerde in 2010 af als fotograaf (Narafi Brussel) en in 2016 als performer (Toneelacademie Maastricht). Met haar achtergrond in beide disciplines gaat ze op zoek naar hybride talen in performances en scenografische constellaties. Ze onderzoekt hoe deze verschillende werkelijkheden met elkaar in dialoog gaan en hoe ze onze perceptie kunnen versterken en transformeren.

Een terugkerend thema in haar werk is een focus op onze beleving van tijd. Door het tempo in haar performances te vertragen, soms bijna stil te leggen, wil Evelien zichzelf en de toeschouwer uit de dagelijkse versnelling trekken om een collectieve concentratie te creëren waarin ruimte ontstaat voor een nieuwe tijdsordening. Ze zoekt interacties op tussen verleden en heden, herinnering en momentbeleving of maakt ruimtelijke interventies die inspelen op tegenstellingen als groot en klein, dichtbij en veraf.