Record

PROJECT

Record

In deze historische periode van opgelegde sociale uitsluiting heeft Francesca Grilli zich gebogen over de voortdurende sociale- en gedragsveranderingen. Ze probeert enkele personages te identificeren die een spiegel zijn van de huidige maatschappij en de evolutie van haar gevoelens, zoals liefde, schaamte, angst. De maatschappij die wij achterlieten, vóór de Covid-19 pandemie, was gebouwd op over-prestatie en een geforceerde overdaad aan positiviteit. De overdaad aan prestaties heeft geleid tot een infarct van de ziel ( Byung-Chul Han * ), vermoeidheid in de prestatiemaatschappij is een eenzame vermoeidheid, die een scheidend en isolerend effect heeft. Diepgaande vermoeidheid verzwakt de pijlers van de identiteit. De oorzaken van deze uitputting doen de dingen schitteren, glanzen en trillen buiten hun grenzen – ze worden wazig, doordringbaar, en verliezen een deel van hun helderheid.

Om de maatschappij waarin wij leven weer te geven, koos Francesca Grilli twee personages die haar visie het beste belichamen, in een poging een nieuw verhaal te herschrijven: een hikikomori, en een stuntvrouw.

Het hikikomori fenomeen kan worden beschouwd als een zelf-sociale terugtrekking, een rebellie tegen de traditionele cultuur en het hele sociale apparaat door adolescenten en jongeren die geïsoleerd in hun kamer leven en geen contact hebben met de buitenwereld, noch met familieleden, noch met vrienden. Het gebrek aan sociale interactie en de langdurige eenzaamheid hebben diepe gevolgen voor de hikikomori, die geleidelijk sociale vaardigheden, gedragsreferenties en de communicatievaardigheden verliest die nodig zijn voor interactie met de buitenwereld. Een wereld die de hikikomori over het algemeen afwijst, omdat er te veel van hen wordt verwacht en zij zich niet in staat achten daaraan te voldoen. Een stuntvrouw (cascatrice, in het Italiaans) is een acrobaat die gespecialiseerd is in het faken van valpartijen, duiken, sprongen en andere stunts. Stuntvrouwen zijn de body doubles van de hoofdrolspeelsters en voeren de riskantste, gênantste of moeilijkste scènes uit, zij zijn hun schaduw.

De term dat volgens Francesca deze twee karakters verbindt is: ‘record’.

Francesca Grilli

Francesca Grilli is een in Brussel-based visueel kunstenaar die een multidisciplinaire taal gebruikt en zich concentreert op performance- en installatiepraktijken.