Natural Drama
Sorour Darabi

PROJECT

Natural Drama

Sinds Sorours eerste werk, Farci.e (2016), ontwikkelen hen werk rond het thema kwetsbaarheid. Meer bepaald heeft hen interesse in het beschouwen van het lichaam als een kwetsbare ruimte waar hen kunnen experimenteren met nieuwe machtsuitingen.

In Savušun (2018) hebben hen normen gedeconstrueerd ten opzichte van ofwel de mannelijke macht (heldendom) ofwel de vrouwelijke macht (vruchtbaarheid). Hun bedoeling was om bepaalde binaire concepten die onze samenleving vormgeven te herformuleren: man/vrouw; proper/vuil; vulgair/mooi; lelijkheid/elegantie; plezier/lijden. Natural Drama, zal spreken over het lichaam als een geslachtelijk territorium, maagdelijk en geseksualiseerd, gebruik makend van de metafoor: water.

Voor deze solo wordt water een metaforisch, conceptueel en esthetisch standpunt. Water belichaamt ook meerdere identiteiten: het lichaam, het milieu, de ecologie en meer bepaald een ecofeministische gedachte.

Sorour Darabi

IR
SOROUR DARABI is een autodidactische Iraanse kunstenaar die in Parijs woont en werkt en die samenwerkt met Météores, een Frans choreografisch productieplatform. Hen waren actief in Iran en maakten deel uit van de ondergrondse organisatie ICCD, waarvan het festival Untimely (Teheran) hun werk presenteerde voor hun vertrek naar Frankrijk.