LES MINOS

PROJECT

LES MINOS

Het project van Mbunga Kongi is om de volgende generatie een boeiende tentoonstelling te bieden over de Amazones van het Koninkrijk Dahomey. Haar doel is om een ruimte van vertrouwen te creëren die ons in staat stelt om opnieuw contact te maken met onze geschiedenis. Als lid van de tweede generatie voelt Milka een sterke impuls om haar identiteit te onderzoeken, een zoektocht die lang op zich heeft laten wachten.

Ze maakt deel uit van de generatie die graag de spirituele energie wil delen die onze voorouders ons hebben nagelaten. Ze wil licht werpen op het verhaal van deze vrouwelijke krijgers die zo hard hebben gevochten om hun cultuur te behouden. Te vaak zijn verhalen over de Amazones op een futuristische manier neergezet door Amerikaanse filmmakers. Waarheden over hun leven zijn verdraaid om een bepaald publiek aan te spreken, waardoor een amalgaam is ontstaan dat de authenticiteit van de geschiedenis van Dahomey ondermijnt.

Het is mijn ambitie om hun ware verhaal te vertellen, een verhaal dat elke zwarte vrouw in staat zal stellen om haar lichaam en geest weer in bezit te nemen. De Amazones bezaten een ongelooflijke kracht die hun roem over de hele wereld deed weerklinken.

Het is Mbunga Kongi’s bedoeling om deze tentoonstelling tot leven te brengen door middel van treffende beelden en een authentiek verhaal. Deze benadering zal elke zwarte vrouw in staat stellen opnieuw contact te maken met haar wortels, om haar waarde te cultiveren binnen een maatschappij die haar maar al te vaak onderschat. Zwarte vrouwen zijn niet als slaven geboren; ze maken integraal deel uit van een geschiedenis die, ondanks haar kortheid, de wereld mee vorm heeft gegeven.

Mbunga Kongi

BE
Binnen haar werk beperkt Milka zich niet enkel tot de kunst van het geluid. Ze heeft zich al snel ontpopt als een toegewijde activiste, die krachtig campagne voert tegen racistische, seksistische en homofobe discriminatie. Haar engagement komt voort uit haar levenservaring en haar onwankelbare verlangen om bij te dragen aan een meer egalitaire en inclusieve wereld. Haar stem wordt een uitdrukkingskanaal voor mensen die vaak gemarginaliseerd worden en ze wijdt haar energie aan het vergroten van het bewustzijn en het ondernemen van actie voor positieve verandering.