Guardian of nature

PROJECT

Guardian of nature

Het documentatieproces voor het nieuwe project van Maria Lucia vangt aan tijdens de zomerzonnewende van juni 2017. Het wordt meteen ook gedocumenteerd als dagboek.

Dit is een verhaal over een langdurig transformatief proces van een mens die probeert in dialoog te gaan met anderen dan met mensen om een wettelijke vertegenwoordiger in de rechtbank te worden.

Het is een meeslepend verhaal om een universum van archaïsche riten, interbeing en verwantschap voor te stellen. De personificatie van de natuur is een archief van meersoortige belichamingen, bewerkt door middel van dialoogoefeningen als een poging tot dekolonisatie van het zelf, ontmenselijking, (her)animatie en (her)verzoening met de natuur.

Door het gebruik van performatieve rituelen en animistische dialogen moeten we verder gaan dan de “ingebeelde onvrede”. We moeten de sublimiteit van de natuur begrijpen en zoeken naar de kwaliteit van grootsheid voorbij het menselijke oog. Op dezelfde manier zoals Michel Serres een contract met de natuur voorstelt, wanneer hij vraagt: “Welke taal spreken de dingen van de wereld zodat we contractueel tot een akkoord kunnen komen met hen?”

Maria Lucia Cruz Correia

In Maria Lucia haar artistieke werk komt haar diepe betrokkenheid met ecologische crisissen en klimaatnoodtoestanden duidelijk naar boven. Ze reageert op de milieumisdaden van onze tijd door het publiek te betrekken bij participatieve laboratoria die het artistieke verbinden met de stemmen van wetenschappers, activisten en advocaten.