Displacing Belongings

PROJECT

Displacing Belongings

Het begrip ‘verplaatsing’ weerspiegelt een werkelijkheid die zich tussen personages beweegt door verschillende cycli van tijdsgebeurtenissen te volgen. Deze werkelijkheid heeft verschillende gelaagde facetten in haar entiteit wat betreft haar relatie met onderling verbonden voorstellingen van tijd; tijd is inderdaad de meest significante determinant in de uitdrukking van het begrip verplaatsing. Het is datgene wat voortdurend heen en weer springt tussen herinneringen, identiteiten en bestemmingen terwijl zijn perceptuele omgeving en contextuele kenmerken met elkaar verweven zijn. Met betrekking tot deze reis is het belangrijk om tijd-ruimte-lichaam te beschouwen als een organische integrator.

Terwijl we evolueren tot gelaagde wezens in verschillende gedaanten, zoeken we ook naar de betekenis van geaard zijn, een vleugje huiselijkheid en een gevoel van aanpassing. In dit discours heeft sociaal-ruimtelijke interactie een krachtige invloed op het creëren van onderling verbonden verhalen, saamhorigheid, ontmoetingen die onze perceptie van zintuiglijke en ervaringsgerichte identiteiten en gebeurtenissen vormgeven, en hoe deze in elkaar oplossen wanneer het mogelijk is een gemeenschappelijke basis te vinden.

‘Displacing Belongings’ is een project dat de grenzen van verschillende disciplines versterkt, alsof het een voortgang is van het opnieuw voorstellen van de verbinding tussen wezens, dingen, gebeurtenissen en de omgeving waarin we samen leven; en het ontvouwt een interdisciplinair onderzoeksproces dat een artistieke en creatieve ontdekking van het verstrijken van de tijd door middel van interactieve, spontane en tijdelijke ontmoetingen met verschillende persona’s.

Wanneer verschillende ervaringen elkaar in vele vormen kruisen, vinden verschillende ontmoetingen plaats via tijdelijke bezittingen van alledaagse bewegingen en landschappen. Zo is ‘residentie-atelier’ een essentiële onderling verbonden ruimte waar de ene in wisselwerking staat met de andere, en die grondig in elkaar overgaat alsof het een levend landschap is.

 Çifel Hüseyin 

Çifel Hüseyin is een in Antwerp-based interdisciplinaire, mixed-media kunstenaar met een major in architectonisch ontwerp die geobsedeerd is door 'beeld' in verschillende settings door middel van zowel digitale componenten als de traditionele benaderingen in het maken van kunst. Hij kiest veel verschillende middelen om zijn visie uit te drukken, zoals tekenen, video-art, fotografie, collage, installatie, data processing, en visualisatie. Zijn werken hebben een divers perspectief gebaseerd op de interpretatie van visuals en visualiteiten door het observeren van hedendaagse culturele bewegingen. Volgens hem zijn intersectionele en onderling verbonden benaderingen de meest invloedrijke middelen om de waarden van kunst als experimentele discipline en onderzoeksproces te verhogen.