Conversing with masculinity
conversing with masculinity

PROJECT

Conversing with masculinity

Kevin Fay is bezig met een langdurig onderzoeksproject over de onderwerpen mannelijkheid, feminisme, taal en het lichaam.

Als onderdeel hiervan biedt hij performatieve leescirkels aan onder de naam ‘conversing with masculinity’. Daarin faciliteert hij collectief lezen, schrijven, luisteren en bewegen om de tussenruimten tussen woorden die verwijzen naar genderidentiteit en -expressie te openen en te verkennen. Door concreet taalgebruik te gebruiken in de uittreksels van teksten geschreven door masculiniteitsonderzoekers en feministen om poëzie, liedjes, tekeningen, kaarten of bewegingen te genereren, zoekt Kevin naar hoe taal beweegt in gedeelde, herhaalde pogingen om zinnelijke, alternatieve kennis te produceren.

Naarmate het werk vordert, haalt Kevin taal uit sessies van ‘converseren met mannelijkheid’ om dringende, gepassioneerde ficties te creëren die hem zullen leiden bij het creëren van zowel een publicatie als interactieve, polyvocale slaapliedjesconcerten in het donker.

Kevin Fay

In 2016 verhuisde Kevin naar Brussel, en vandaag werkt hij van daaruit als freelance performer met Veli Lehtovaara, Eric Minh Cuong Castaing, Eleanor Bauer, en Marc Vanrunxt - Kunst/Werk. Hij studeert ook stem bij Fabienne Seveillac en werkt onafhankelijk als schrijver, redacteur en transcribent bij Engagement Arts, State of the Arts (Almanac 2019), en Sarma (Conversations in Vermont).