Blab

PROJECT

Blab

‘Verloren zijn in de wereld’ is het startpunt voor een onderzoek waarin objecten en menselijke lichamen samensmelten om een nieuw wezen te vormen. Sonja Jokiniemi gaat op zoek naar een gefragmenteerde en chaotische ervaring van een werkelijkheid die voornamelijk gericht is op presentatie en ‘show’. Ze gebruikt immersie, synesthesie en zintuiglijke wederkerigheid tussen dode materie en menselijke actoren om tot een derde wezen te komen en verschillende vormen van samen-zijn voor te stellen.

De logica van de voorstelling bestaat uit incoherentie, en dissociatieve en transcendente kwaliteiten. Sonja wil een synthese creëren tussen verschillende materialen. Het project bouwt verder op haar zoektocht naar innerlijke logica’s en subjectieve ervaringen die werelden ontvouwen. Daarbij kijkt ze naar talen die ontsnappen aan definities, naar neuro- en psychodiverse waarneming en naar poëtische dimensies van de realiteit.

Sonja Jokiniemi

Sonja Jokiniemi (1983) is een performancekunstenaar en choreograaf die momenteel woont en werkt in Helsinki, Finland. Ze maakt transdisciplinair werk met een grote interesse voor ecologie, taal en denken, en voor neuro- en psychodiversiteit. Ze is geïnteresseerd in subjectieve binnenwerelden die patronen van grotere sociaalpolitieke structuren blootleggen. Op het podium focust ze haar aandacht op een afwijkende, ongehoorzame en intieme praktijk. Ze heeft een opleiding in dans, choreografie en performance, leerde zichzelf tekenen en volgde als kind klassieke muziek. Haar interesse voor taal, harmonie en ritme vloeien daaruit voort.

Jokiniemi studeerde in 2013 af aan DAS Theatre (voorheen DasArts) in Amsterdam, met een Master in Performing Arts. Hiervoor had ze al een bachelor in hedendaagse dans voltooid aan het Laban Centre in Londen in 2006, en deelgenomen aan het Daghdha Mentoring-programma in Limerick, Ierland. Sonja Jokiniemi's werk vindt steun bij onder meer STUK (Leuven), Zodiak – Centre for New Dance, Dampfzentrale Bern, Kiasma Theatre, Workspace Brussels, en het Eastern Finland Regional Dance Centre. Jokiniemi heeft voor 2017 een eenjarige kunstenaarsbeurs gekregen van het Arts Promotion Centre in Finland (Taike).

Credits

Concept, choreografie and visualisatie: Sonja JokiniemiUitvoerders: Ivo Serra, Mira Kautto, Sara GurevitschCompositie en percussie: Tatu RönkköLichtontwerp: Kristian PalmuProducent: Riikka ThitzCoproductie: Zodiak / Center for New Dance, Moving in November, Eastern Finland Regional Dance CenterResidentieondersteuning: Arsenic Theatre, Eastern Finland Regional Dance Center, ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival, Pianofabriek Kunstenwerkplaats, STUK House for Dance, Image & Sound, wpZimmerMet de steun van: Arts Promotion Centre Finland (Taike), Jenny and Antti Wihuri Foundation