A Nublo
© Didier Demor

PROJECT

A Nublo

In een sfeer die het midden houdt tussen de scenografie van een opera en een bewolkte vallei, tussen geologie en een pretpark, bewegen zich moeilijk te definiëren personages. De personages ‘zijn’ geen mensen, noch dieren, noch monsters, noch goden, maar eerder: fenomenen. Fenomenen als atmosferische en geodynamische gebeurtenissen, die zijn veroorzaakt door het microklimaat en de topografie van het theater, door de interactie tussen de theatrale natuur en het publiek.

Deze voorstelling plaatst het publiek in het oog van de orkaan aan de hand van een sterke zintuiglijke ervaring. De toeschouwer schommelt voortdurend tussen de binnen- en buitenkant van het fenomeen.

Maria Jerez

Haar werk bevindt zich tussen choreografie, film en beeldende kunst. Sinds 2004 maakt ze voorstellingen die de relatie met de toeschouwer onderzoekt, als de ruimte waarin de vormen van representatie in een crisis worden gebracht. Van El Caso del Espectador tot haar laatste stukken Blob, Yabba of The Stain is deze relatie gemuteerd van een plaats van "begrip" van theatrale en cinematografische conventies, dat wil zeggen van de expertise, naar het opzettelijke verlies van referenties waarbij de kunstenaar, het stuk en de toeschouwer zich tegenover elkaar als vreemden gedragen.

Edurne Rubio

Edurne is een beeldende kunstenaar uit Brussel. Haar praktijk houdt het midden tussen verschillende contexten en formats: performances, films en geluidsprojecten. Edurne creëert situaties waarin de spanning wordt opgebouwd tussen wat we zien en wat we horen, tussen het heden, het geheugen en de verbeelding. Zoals een antropologische methodologie gebruikt Edurne interviews als primaire werkmethode. Ze verzamelt individuele verhalen om een collectief verhaal op te bouwen. Op die manier stelt ze elke lineaire lezing van de geschiedenis in vraag door een subjectieve lezing aan te bieden die constant in verandering is en afhankelijk is van affecties.

Credits

Concept en creatie: Edurne Rubio en Maria JerezCoproductie: Centro Cultural Conde Duque (Madrid), Kunstenwerkplaats Pianofabriek (Brussel) & Be Festival (Birmingham) Met de steun van: wpZimmer, Grand Theater ( Groningen) en Madrid City Council