Landing on Feathers – Rehearsing the Not Yet
video still by Eori Wakakuwa

PROJECT

Landing on Feathers – Rehearsing the Not Yet

Landing on Feathers – Rehearsing the Not Yet is een eerste samenwerking, geboren uit de reflectie over het omgaan met de Ander en manieren van zorg en nabijheid. Na de korte documentaire film Landing on Feathers die in 2021 met een team van geëngageerde kunstenaars en zorgverleners tot stand kwam (gepresenteerd op de Nederlandse Dansdagen, Dance New Air, Tokyo en deSingel, Antwerpen), ontstond de wens om het project voort te zetten en uit te breiden. Geïnitieerd door Jija Sohn in samenwerking met Julia Reist en Aleksandra Lemm, verkennen ze fysieke en conceptuele benaderingen, waarbij ze dieper ingaan op de begrippen inclusiviteit, vloeibaarheid en compassie binnen relaties met zichzelf en de gemeenschap. De vraag die het project voedt, is hoe artistieke initiatieven de manier van relateren kunnen veranderen, en kunnen dienen als instrumenten binnen een dagelijkse praktijk en ons begrip van een breder scala aan zorgparadigma’s.

In de loop van het project nodigen zij verschillende medewerkers uit om het singuliere perspectief open te breken, waardoor een breed scala aan ervaringen en kennis ontstaat. Hierbij kijken de medewerkers gezamenlijk naar enscenering als een vorm van empowerment en storytelling om een brug te slaan tussen de diverse dagelijkse realiteiten en de speelse benaderingen die performance kan bieden. Een rode draad door het project is het creëren van een collectieve ruimte, waar ze de verschillende reflecties, ervaringen en ideeën van de intieme binnenkant naar de uitgebreide “buitenkant” brengen. Deze momenten vormen een kruising en cross-over van verschillende soorten onderzoek en ervaringsdeskundigheid, maar ook een artistieke toe-eigening en weerklank van deze materialen die ze voorstellen. Zij beschouwen deze ruimte als een parallel, speels veld waarin zij niet alleen een poëtische kant en lichtheid van het project onderzoeken maar ook versterken.

Jija Sohn

Jija Sohn is een Japans-Koreaanse kunstenaar, gevestigd in Amsterdam. Voordat ze de podiumkunsten inging, behaalde ze een master in toegepaste linguïstiek. Al meer dan drie jaar wijdt zij haar werk en praktijk aan het onderzoeken van menselijke verbindingen en relaties wat resulteerde in drie projecten - Lands of Concert, Phantom Travels en Landing on Feathers.

Aleksandra Lemm

Aleksandra Lemm is een Amsterdamse performance kunstenaar en therapeut. In 2015 studeerde Aleksandra af aan de SNDO (School voor Nieuwe Dansontwikkeling) in Amsterdam. In haar artistieke werk heeft ze praktijken ontwikkeld die de notie van autoriteit, controle en macht in relatie tot performers lichaam en de omgeving bevragen.

Julia Reist

Julia Reist heeft een master in Artistic Research en een master in Art and Design in Social-Political Context. Sinds 2011 werkt ze als freelance onderzoeker, dramaturg en kunstproducent aan verschillende (inter)nationale projecten. In nauwe dialoog met anderen is Julia geïnteresseerd in het kijken naar en werken via samenwerkingspraktijken als een manier om huidige waardesystemen en niet-inclusieve structuren af te leren en te heroverwegen.