The Better Life
© Niko Hafkenscheid

PROJECT

The Better Life (2014)

The periphery is a territory that escapes definition. Even if we all want to belong to the centre, our real way of being expresses itself through the strangeness and precarity of what exits around it.

Elvira Navarro

The better life is een onderzoeksproject dat uitgaat van het idee dat er iets ‘mist’ en ‘afwezig’ is bij de meeste dingen die we doen. Het ware leven (of zo men wil ‘het geluk’) bestaat in zekere zin slechts op afstand van waar we ons bevinden, als een hunkering naar iets dat we niét hebben en een verbeelding in ideële zin van het betere, schonere en duidelijkere. Van deze afwezige kern gaat altijd iets dreigends uit. Alsof alles wat errond beweegt slechts in onvolledigheid bestaat en nooit tot wasdom is gekomen.

Er wordt nagegaan in welke mate de perifere talen of de ‘secundaire’ artistieke takken van de podiumkunsten (zoals licht en muziek) zich tot de kernacties en de klassieke motoren ervan verhouden en hoe ze precies door hun perifere positie de kern van de zaak kunnen behandelen, namelijk de verbeelding van een centrum dat ons steeds ontglipt als een projectie naar wat nog ‘beter’ zou kunnen zijn.

Voorbije Data

September 2013

09/09
De Pianofabriek/finissage Contour 2013 (Brussel)
10/09
De Pianofabriek/finissage Contour 2013 (Brussel)
11/09
De Pianofabriek/finissage Contour 2013 (Brussel)
12/09
De Pianofabriek/finissage Contour 2013 (Brussel)
13/09
De Pianofabriek/finissage Contour 2013 (Brussel)
14/09
De Pianofabriek/finissage Contour 2013 (Brussel)
15/09
De Pianofabriek/finissage Contour 2013 (Brussel)
16/09
De Pianofabriek/finissage Contour 2013 (Brussel)
17/09
De Pianofabriek/finissage Contour 2013 (Brussel)
18/09
De Pianofabriek/finissage Contour 2013 (Brussel)
19/09
De Pianofabriek/finissage Contour 2013 (Brussel)

Credits

Concept, muziek en performance: Niko HafkenscheidConcept en lichtontwerp: Jan MaertensConcept en beeld: Isabelle PauweleynProductie: wpZimmerCoproductie: nOna (Mechelen), Contour (Mechelen), WorkSpaceBrussels (Brussel)Met de steun van: de Pianofabriek, de Vlaamse Gemeenschap & de Vlaamse Gemeenschapscommissie