Atelier Tactile Talk

PROJECT

Atelier Tactile Talk (2020)

Atelier Tactile Talk is erop gericht om relaties tussen mensen op een tastbare manier te tonen en voelbaar te maken. Katrien geeft workshops voor een divers Antwerps publiek over hoe we met elkaar kunnen communiceren via lichaamstaal en beeldtaal.

Bij sociale en culturele organisaties gaat ze workshops begeleiden voor verschillende doelgroepen. Deelnemers worden uitgenodigd om in spelmodus met elkaar te communiceren via fysieke acties en beeldende tools. Ze reageren op elkaar op een speelse manier door bijvoorbeeld lijnen op de vloer te leggen die verbindingen en grenzen aanduiden of door op afstand bewegingspatronen van elkaar te herhalen die een connectie zichtbaar maken. Zo verkennen ze de sociale ruimte op een artistieke en toegankelijke manier.

Info

Workshop
Taal: Nederlands
Leeftijd: 16+