Privacy

wpZimmer vzw respecteert uw privacy en voldoet aan de Europese Algemene G egevensbeschermingsverordening die op 24 mei 2016 in werking is getreden en vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.

De onderstaande tekst is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wpZimmer de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, verwerkt. Wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt, zal wpZimmer deze verwerken in overeenstemming met het hieronder beschreven beleid en met de wettelijke vereisten voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

1. HOE VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens kunnen via verschillende kanalen worden verzameld.

  • wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief
  • wanneer u contact met ons opneemt via e-mail
  • als we je in dienst hebben
  • wanneer je in residentie werkt in wpZimmer
  • in het kader van de corona maatregelen zijn we verplicht je gegevens te noteren voor de contacttracing

2. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Meestal verzamelen we je achternaam, voornaam en e-mail. Wanneer wij u in dienst hebben of u heeft een residentie in wpZimmer vragen wij om een aantal persoonlijke gegevens zoals uw achternaam, voornaam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, nationaliteit, ID of paspoortnummer, burgerlijke staat, bankrekeningnummer en voorkeurstaal.

3. WAARVOOR GEBRUIKEN WE DE GEGEVENS?

We gebruiken de informatie die we verzamelen:

  • om u te informeren over de activiteiten van wpZimmer en de kunstenaars waarmee we werken
  • om u in dienst te nemen
  • om tickets te boeken (reizen)
  • om u via telefoon of e-mail op de hoogte te stellen van onvoorziene veranderingen in verband met residenties, presentaties of andere evenementen waarbij u betrokken bent

4. WELKE KEUZES KUNT U MAKEN OVER HOE WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN?

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of meewerkt, vragen wij uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verzamelen. Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen. U kunt zich ook afmelden voor onze nieuwsbrief of uw gegevens wijzigen.

5. HOE BESCHERMEN WIJ UW GEGEVENS?

wpZimmer zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. De informatie die wij over u hebben, wordt beschermd tegen ongeoorloofde toegang en oneigenlijk gebruik. De toegang van buitenaf tot ons interne netwerk wordt beschermd door een SSL-certificaat en wachtwoord.

6. VRAGEN EN/OF KLACHTEN? WILT U UW GEGEVENS BEWERKEN OF BIJWERKEN?

Heeft u vragen en/of klachten over ons privacybeleid of over uw privacy, of wilt u een uittreksel ontvangen van de gegevens die wij over u bewaren? Wilt u de gegevens die u aan ons heeft verstrekt, bewerken, corrigeren of wijzigen? Wilt u uw toestemming intrekken?

Neem dan contact met ons op:
wpZimmer
info@wpzimmer.be
+32 3 225 10 66

7. WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018. wpZimmer kan dit privacybeleid wijzigen naar aanleiding van een wijziging in onze diensten, feedback van gebruikers of wijzigingen in de wet op de privacy.