Lucia Palladino

Lucia Palladino

Lucia Palladino is een onafhankelijke transdisciplinaire kunstenaar en onderzoeker op het gebied van performance en choreografie gevestigd in Brussel. Sinds haar 23ste combineert en informeert ze haar artistieke praktijk met het moederschap. Doorheen haar werk focust ze op de ontmoeting met de ander en hoe deze ontmoeting identiteiten en eigenschappen in vraag stelt.

Lucia produceert locatiegebonden, langdurige performances en spelgebaseerde devices, video’s en teksten. Als kunstenaar en onderzoeker gebruikt ze beweging, choreografie, schrijven en filmen als vormen van verzet tegen vastgeroeste opvattingen over identiteit, tegen instellingen en als instrumenten voor institutionele kritiek. Ze werkt aan strategieën om het lichaam te deconstrueren van alles wat we als vanzelfsprekend beschouwen (door cultuur, geschiedenis, verhalen en alles wat we kennis noemen).