The Forest_

PROJECT

The Forest_

“The forest_” is een project dat onderzoek doet naar verbale taal vanuit een ontologisch standpunt, d.w.z. naar de manier waarop taal producent van kennis wordt. Voor Lucia Palladino zijn alle manieren om de wereld te kennen samenstellende elementen van de wereld zelf. Ze vormen hem als het ware. Weten betekent dus ook de wereld produceren. En dus betekent het beoefenen van verschillende manieren van kennen het beoefenen van verschillende agentschappen op de wereld. Verbale taal is één manier om de wereld te kennen, maar niet de enige. Maar het is zeker een van de krachtigste middelen in de hiërarchie van kennis over onze wereld.

“Om veranderingen in de wereld teweeg te brengen en te beginnen met leren over de wereld, begrepen als een complex systeem van relaties, geloof ik dat het nodig is om de hiërarchische orde van kennis opnieuw vorm te geven. De hiërarchische orde wordt mogelijk gemaakt door het feit dat er categorieën van kennis zijn gegenereerd, en sommige daarvan hebben meer macht dan andere en kunnen daarom meer of minder transformatieve kracht hebben dan andere. Verbale taal is misschien wel de krachtigste vorm van kennis, en het lijkt me noodzakelijk om die hiërarchie te bevragen en anders te leren gebruiken, door haar onlosmakelijk te verweven met al het andere. Het is daarom dringend noodzakelijk dat ik een deconstructie in gang zet van kennis die gebaseerd is op klassen: sociale klassen, materiële klassen, genderklassen en soortenklassen, om manieren van leren te bedenken die andere mogelijke werelden kunnen voortbrengen.”

Deze verschuiving van de top, of het machtscentrum, is een basiselement van al haar onderzoekswerk. In het theater is ‘de stoel van de koning’ het bevoorrechte punt van zien en luisteren. Maar het is alleen de context die een bevoorrechte plaats creëert van waaruit het mogelijk is om beter te zien, te horen en te begrijpen. Als Lucia een context creëert waarin er geen positie is van waaruit we beter kunnen zien, zegt ze over de wereld dat “niet alles kan worden begrepen en dat de werkelijkheid ongrijpbaar en complex is”. “Als ik een bos binnenga, is elke plek de plek van de koning.

Lucia Palladino

Lucia Palladino is een onafhankelijke transdisciplinaire kunstenaar en onderzoeker op het gebied van performance en choreografie gevestigd in Brussel. Sinds haar 23ste combineert en informeert ze haar artistieke praktijk met het moederschap. Doorheen haar werk focust ze op de ontmoeting met de ander en hoe deze ontmoeting identiteiten en eigenschappen in vraag stelt.