Julia Reist
Annalena Fröhlich

Julia Reist

Julia Reist heeft een master in Artistic Research en een master in Art and Design in Social-Political Context. Sinds 2011 werkt ze als freelance onderzoeker, dramaturg en kunstproducent aan verschillende (inter)nationale projecten. In nauwe dialoog met anderen is Julia geïnteresseerd in het kijken naar en werken via samenwerkingspraktijken als een manier om huidige waardesystemen en niet-inclusieve structuren af te leren en te heroverwegen. In 2018 startte ze, in samenwerking met Katrien Reist, het onderzoeks- en productieplatform arp.works. Via arp.works kijken ze naar andere vormen en methoden van werken met en door artistieke praktijken om bij te dragen aan een duurzamer, inclusiever en bewuster artistiek veld.