Dolores Hulan
(c) Cassandre Sturbois

Dolores Hulan

1975 BE, AT

Dolores Hulan volgde een opleiding hedendaagse dans aan het Anton Bruckner Conservatorium in Linz, Oostenrijk. Ze vervolledigt haar vorming door deel te nemen aan workshops en masterclasses bij o.a. Frey Faust, Mia Lawrence, David Hernandez en Nienke Reehorst. Eind jaren negentig was ze als danseres actief bij onder meer Esther Linley, Bob Curtis en Hush Hush Hush. In 2002 leerde ze Brice Leroux kennen in Brussel. Met hem werkte ze de volgende jaren samen aan de creaties Gravitations en Quasar. Ondertussen werkte Dolores in Nadine en Les Bains aan de uitbouw van eigen werk en kreeg ze in 2007 een trajectbeurs van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de ontwikkeling van het vormvocabularium ‘qualia’ in samenwerking met compaan Carl De Smet. Performing Qualia 1 werd gepresenteerd in deSingel en Buda in 2008.

Dolores en Carl De Smet werkten met de steun van wpZimmer aan de creatie van Performing Qualia |2|. De samenwerking duurde van 2008 tot en met 2011 en was van projectmatige aard.