The School of Magical Politics

PROJECT

The School of Magical Politics

The School of Magical Politics is een collectief onderzoek naar de narratieve constructie van de samenleving en spel, spel en poëzie als mogelijke locaties voor het modelleren van politieke alternatieven en verschillende manieren van samenzijn. Het doel van de school is om manieren van samenzijn (politiek) te verbeelden en te modelleren, die rekening houden met de rommelige complexiteit van marges en de onzekerheid die achter de horizon ligt – terwijl ze zich ook kritisch bezighouden met de inherente gevaren van opkomende narratieve ruimtes die in beweging zijn. Magie wordt hier opgevat als een grensgebied, een plaats van mogelijke narratieve verschuiving binnen de werkelijkheid (dingen kunnen andere dingen worden, dingen kunnen verdwijnen), maar is ook altijd gerelateerd aan de horizon, het onbekende en onzienlijke.

In deze zin is The School of Magical Politics een ruimtelijke praktijk, die deze cartografieën van magie identificeert en onthult door middel van spel. Het doel van The school of Magical Politics is het spelen en verbeelden van ‘onmogelijke politiek’ in contact met diverse gemeenschappen van plaats en praktijk – denken en doen naast – maar ook los van activisme en kritische pedagogie. The School of Magical Politics is geïnteresseerd in de speelse ontwikkeling van een poëtische intelligentie die krachten kan ontwrichten, opleggen, gladstrijken en de toegang daartoe kan beperken of een chaos in stand houden binnen het narratieve landschap van ons samenzijn.

Eszter Némethi

1987 HU,BE
Eszter Némethi (°1987, Boedapest) is een theatermaker en onderzoeker, woonachtig tussen Cork en Brussel. Ze is geïnteresseerd in de ruimte tussen mensen, contexten en ideeën en het creëren van structuren (praktisch, dramaturgisch en ruimtelijk) die geactiveerd en bewoond kunnen worden door anderen. Haar werk combineert spel, pedagogie en lezen als methodologieën.