The Actual Event (werktitel)
© David Weber-Krebs

PROJECT

The Actual Event (werktitel)

“Maybe the real drama is actually that there is not enough drama.”

Bruno Latour

Sinds het begin van zijn carrière heeft David Weber-Krebs speciale aandacht besteed aan de actieve deelname van de toeschouwers in zijn projecten. Met The Actual Event (werktitel) wil hij graag een nieuwe manier van participatie introduceren wat hij hyper-participatie wil noemen. In dit stuk ontstaat de participatie niet uit actie, maar door hun loutere aanwezigheid met elkaar in een bepaalde ruimte.

The Actual Event (werktitel) is een soloperformance. Het begint met het uiten van zijn wens om een zeer specifieke voorstelling te realiseren, de ultieme voorstelling als het ware. Het zou een voorstelling zijn waarbij de toeschouwers worden beïnvloed door een soort hyperbewustzijn. Een bewustzijn voor alle oncontroleerbare, niet-menselijke middelen die actief zijn terwijl ze samen in een ruimte circuleren: het stof dat jarenlang in de ruimte heeft gelegen, de lucht die ze hebben meegenomen toen ze de ruimte binnenkwamen, de golven van verschillende lengtes die er doorheen vliegen, de ontmoeting van bacteriën…

The Actual Event (werktitel) begint met de vraag aan het publiek om deze voorstelling samen met hem te verbeelden. Bij de ontwikkeling van het ingebeelde verhaal, het vullen van de scène met imaginaire objecten, menselijke en niet-menselijke acteurs en gebeurtenissen, wordt de feitelijke situatie geleidelijk aan beïnvloed door het ingebeelde verhaal. De spanning tussen de verbeelde gebeurtenis en de werkelijke situatie neemt langzaam toe naar een onverklaarbaar bewustzijn in tijd en ruimte. Een bijna tastbare staat van gevoeligheid vult de ruimte en opent de poriën van hen die de ruimte delen voor alles wat er op het spel staat – hier en nu.

De voorstelling schommelt tussen speculatieve strategieën (mensen zich laten inbeelden hoe het zou kunnen zijn) en materieel bewustzijn (hen bewust maken van wat er werkelijk in de ruimte gebeurt) en maakt deel uit van een lopend onderzoek naar de manier waarop urgente ecologische kwesties centraal kunnen worden gesteld in de theaterervaring.

David Weber-Krebs

David Weber-Krebs is een kunstenaar en onderzoeker uit Brussel. Vanuit een specifieke context ontwikkelt David experimentele processen, die de traditionele relatie tussen het kunstwerk en zijn publiek in vraag stellen en uitdagen, meer specifiek op het gebied van performance en theater. Hij creëert situaties die de toeschouwer betrekken bij een complexe dispositie tussen het opgaan in of samengaan met een kunstwerk en het bewaren van zijn kritische afstand tot het kunstwerk. Of het nu gaat om het ensceneren van acteurs (Into The Big World), een ezel (Balthazar), een minimalistische sculptuur (Performance, Robert Morris revisited) of een publieke ruimte (Miniature), de vorm wordt steeds teruggebracht tot zijn eenvoudige uitdrukking. Het wordt als het ware een projectiescherm, waarin de toeschouwer actief mee nadenkt. De betekenis wordt niet vooraf opgelegd, maar ontstaat bij de toeschouwer.