School of Magical Politics voor Topos 2

PROJECT

School of Magical Politics voor Topos 2

The School of Magical Politics is een collectief onderzoek naar de narratieve constructie van de samenleving en spel. Spel en poëzie als mogelijke locaties voor het modelleren van politieke alternatieven, verschillende manieren van samenzijn. Het doel van de school is om manieren van samenzijn (politiek) te verbeelden en te modelleren, die rekening houden met de rommelige complexiteit van marges en de onzekerheid die achter de horizon ligt – terwijl ze zich ook kritisch bezighouden met de inherente gevaren van opkomende narratieve ruimtes die in beweging zijn. Magie wordt hier opgevat als een grensgebied, een plek van mogelijke narratieve verschuiving binnen de werkelijkheid (dingen kunnen andere dingen worden, dingen kunnen verdwijnen), maar is ook altijd gerelateerd aan de horizon, het onbekende en onzienlijke.

School of Magical Politics is in die zin een ruimtelijke praktijk, die deze cartografieën van magie identificeert en onthult door middel van spel. Het doel van SMP is het spelen en verbeelden van ‘onmogelijke politiek’ in contact met diverse gemeenschappen van plaats en praktijk – denken en doen naast, maar los van activisme en kritische pedagogie. SMP is geïnteresseerd in de speelse ontwikkeling van een poëtische intelligentie die krachten kan ontwrichten die krachten opleggen, gladstrijken, de toegang daartoe beperken of een chaos in stand houden binnen het narratieve landschap van ons samenzijn.

Het huidige onderzoek bij wpZimmer maakt deel uit van een traject dat tussen augustus en november 2021 wordt uitgevoerd bij & met Living Commons (Cork, Ierland), Panni Vegh (Boedapest, Hongarije), Floating University (Berlijn, Duitsland), Topoi/WpZimmer (Antwerpen, België) en het Departement Theater aan de Babes-Bolyai Universiteit (Cluj, Roemenië) met de steun van de Arts Council of Ireland’s Arts Participation Bursary Award, wpZimmer, Living Commons en Babes-Bolyai Universiteit.

Eszter Némethi

1987 HU,BE
Eszter Némethi (°1987, Boedapest) is een theatermaker en onderzoeker, woonachtig tussen Cork en Brussel. Ze is geïnteresseerd in de ruimte tussen mensen, contexten en ideeën en het creëren van structuren (praktisch, dramaturgisch en ruimtelijk) die geactiveerd en bewoond kunnen worden door anderen. Haar werk combineert spel, pedagogie en lezen als methodologieën.