Rituals for Landscapes in Transition
© Hoekagay

PROJECT

Rituals for Landscapes in Transition

Nadat ze thema’s als verlies, transformatie en de relatie tussen lichamen en landschappen hebben onderzocht, begint DOM- passage-rituelen te ontwikkelen op die plaatsen van transformatie met zoveel mogelijk verschillende inwoners – planten, dieren en mensen – aanwezig die deze plek bewonen. Ze wensen om het ritueel in de hedendaagse taal opnieuw te actualiseren. Volgens de culturele antropoloog Victor Turner dienen dans en theater als een van de seculiere nalatenschappen van collectieve rituelen. Daarbij wil DOM- onderzoeken hoe deze kunstvormen in staat zijn om een proces van subtiele transformatie bij de deelnemers/getuigen van het ritueel te scheppen. Het Turneriaanse concept van communitas, van flow en de drie fases van het ritueel (scheiding, transitie/liminaliteit en reïntegratie) zijn momenteel hun studieterrein.

Voornamelijk de liminale fase zal onderzocht worden tijdens de tweeweekse residentieperiode in wpZimmer. Nadien delen ze het verrichte onderzoek in een open workshop van drie dagen.

De liminale fase is het centrale gedeelte van de rite de passage. Het is het moment van transformatie, van intensiteit waarin alle regels en structuren van het gewone leven worden ondermijnd. Deze orde vervalt tot een toestand van verlies en vernietiging. De betrokkenheid van het lichaam heeft een fundamentele rol in dit deel.

In de driedaagse workshop zullen ze proberen samen het gedeelde onderzoek over de lichamelijke en fysieke eigenschappen van deze liminale fase bestuderen. De wens is om woorden en praktijken te verzamelen die verlating, dis-ïdentificatie en het concept “ik” omzet in “mezelf als een plek waar iets aan de hand is”, waarbij de marges tussen binnen en buiten vernauwen.

Dans is de mogelijkheid om in de anti-structuur te bewonen.

Leonardo Delogu

DOM- is een onderzoeksproject ontstaan in 2013 uit de samenwerking tussen de Italiaanse kunstenaars Leonardo Delogu en Valerio Sirna. Het onderzoekt de taal van de podiumkunsten, injecteert het met een militante benadering van de 'Environmental Humanities' en de kwesties en verbeelding van de eco-anarcoqueers. Hun praktijk draait rond de relatie tussen lichamen en landschappen, waarbij vraagtekens worden geplaatst bij de wirwar van permeabiliteit. Bovendien observeren ze hoe macht, natuur en marginaliteit in de openbare ruimte op elkaar inwerken. Ze houden zich bezig met het overbrengen van merkwaardige bewoningspraktijken, gekoppeld aan de ruimte en tijd van de artistieke creatie en territoriale planning. DOM- maakt performances, workshops, wandelingen, tuinen, audiovisuele projecten, dj-sets en feesten.

In het kader van het Europese N.O.W.-project ondersteunde wpZimmer Leonardo voor een periode van drie jaar. In die tijd wilden we onder meer samen onderzoeken hoe hij zijn werk dramaturgisch kan verdiepen. Zijn eerste onderzoeksresidentie vond plaats in december 2015.