RADICAL DEPRESSION <strong>OR HOW TO DEPATHOLOGIZE DISRUPTION</strong>

PROJECT

RADICAL DEPRESSION OR HOW TO DEPATHOLOGIZE DISRUPTION

Met haar onderzoek wil Jette dieper ingaan op de verwevenheid van de neoliberale economie, de arbeidsomstandigheden en de toenemende strijd met geestelijke gezondheid en depressie.

In haar onderzoek gebruikt ze het werk van Ann Cvetkovich, Mark Fisher, Sara Ahmed of Franco Berardi en andere culturele theoretici als bouwstenen.

Ziekte is een kracht die iemands levensverhaal verstoort. Zodra de ziektemechanismen het overnemen, is het moeilijk om te begrijpen wat er met je gebeurt. En wat je doet als het om psychische aandoeningen gaat: je neemt het persoonlijk op, je geeft jezelf de schuld en je onvermogen om ermee om te gaan en door te gaan.

Je bevriest in een bestaan zonder toekomst – terwijl je wordt overgebracht naar een wereld van gegevens en metingen: op een schaal van één tot tien… ben je een zes of een negen? Wat is je score? Een lichaam hebben in de geneeskunde gaat gepaard met het uiteenvallen in diagnostische codes.

Jette Büchsenschütz

D
Jette Büchsenschütz is een Berlijnse dramaturge, schrijfster en cultureel werker op het gebied van dans en performance. Haar onderzoek vloeit voort uit de navigatie door ambivalenties van genezing, (niet) luisteren naar de I Ging en feministische strategieën van world-building.