oracle: TOPOS 2
Drawing by Rasa Alksnyte

PROJECT

oracle: TOPOS 2

Tijdens de collectieve residentie “TOPOS 2: HOW TO BE TOGETHER”, komt oracle naar wpZimmer om na te denken over manieren van publiceren, bewerken en schrijven via de oracle-praktijk, soms alleen, soms samen met verschillende genodigden. Ze zullen hun onderzoeksmateriaal, verzameld rond hun telepathische praktijken*, herbekijken terwijl ze zich voortdurend laten leiden door de vocale lichaamspraktijk, ‘oracle’ genaamd.

*Tijdens de lockdown transformeerde oracle de vocale praktijk in een telepathische praktijk om een andere vorm van verbinding aan te bieden in tijden van crisis en isolement; een vorm die magie, verbeelding en communicatie via “golven/energie/deeltjes” met zich meebrengt, en die verder reikt dan fysieke grenzen. Een verscheidenheid van mensen reageerde op de oproep, gaande van de oracle gemeenschap tot personen uit verschillende gemeenschappen in Brussel en in het buitenland. Het openstellen van deze praktijk voor een bredere gemeenschap was een experiment in connectiviteit en een manier voor oracle om financiële middelen te delen in een tijd van nood, door een vergoeding aan te bieden aan elke deelnemer.

Het onderzoek van oracle is strikt op de praktijk gebaseerd geweest; als voortzetting van dit proces proberen zij nu de oracle-praktijk te gebruiken om hun onderzoeksbevindingen te vertalen in vormen van publicatie en om de verhalen van die publicatie(s) te identificeren. Hoe kan de oracle-praktijk een instrument zijn voor het creëren van een verhaal of structuur van een publicatie? Hoe kan de inhoud worden gedefinieerd door de praktijk zelf?

oracle is geïnteresseerd in het uitbreiden van het idee van publicatie en het zoeken naar onbekende manieren van maken. Hoe kan dit proces ook een performatief proces worden? Hoe kan de publicatie zelf performatief worden? Kan het boek een ruimte worden waarin men binnengaat? Hoe kunnen stem, vocale praktijk en samenwerking in een publicatie vertegenwoordigd worden?

Tijdens de productie van deze publicatie(s) zullen Caroline Daish en Justine Maxelon opnieuw ruimtes bezoeken die zich in het verleden met de oracle-praktijk hebben beziggehouden. Ze zijn geïnteresseerd in hoe deze ruimtes en ecologieën het publicatieproces zullen beïnvloeden. Hoe zal hun herinnering aan “oracle-lezingen uit het verleden” van die omgevingen zich verstrengelen met de huidige analyse? Welke toekomstscenario’s worden onthuld tijdens die lezingen? oracle is geïnteresseerd in langetermijnrelaties met omgevingen, alsook in begeleidende overgangen of veranderingen van ecologieën. Kan een kaart van plaatsen waar oracle heeft geoefend hun verhaal zijn voor een publicatie?

Justine Maxelon

BE, DE
Danseres en performer Justine Maxelon woont en werkt in Brussel, studeerde aan IWANSON – international school for contemporary dance (Munchen) in 2009. Ze werkte in het verleden samen met o.a. Daniel Linehan, Benjamin Vandewalle, Nature Theatre of Oklahoma, … Bovendien is ze ook dramaturg, zoals bv. voor nadita van Alma Söderberg.

Caroline Daish

De Australische Caroline Daish woont en werkt in Brussel. Ze behaalde haar diploma Arts Management aan de universiteit van Adelaide, werkte ze als regisseur en actrice met kunstenaars van over de hele wereld en was Associate Artistic Director van Restless Dance Theatre, een van de belangrijkste Australische dansgezelschappen voor mensen met en zonder beperking. Ondertussen strekt haar werkveld van theater over performance tot film. De laatste jaren ontwikkelde Caroline een specifieke interesse voor projecten rond stem of gehoor. Ze volgde de postmaster performance aan a.pass en won de Melbourne Underground Film Festival Award voor Best Actress 2014 voor The Dead Speak Back. Ze werkte in BUDA nog samen met o.a. Myriam Van Imschoot voor haar ‘radiovoorstelling’ What Nature Says (made @ Buda), fungeerde als ‘levend boek’ in Mette Edvardsens Time fell asleep in the afternoon sun en speelde in de film van Sarah & Charles A day will come my future will be your past.