Living Equipment: Portable spaces
Living Equipment

PROJECT

Living Equipment: Portable spaces

Sinds een jaar komen de artistieke talen van Michela Dal Brollo en Inés Ballesteros samen. Michela Dal Brollo en Inés Ballesteros creëren en demonstreren draagbare apparatuur als een set transporteerbare, praktische en conceptuele apparaten, die zij “Living Equipment” noemen. Met de Living Equipment onderzoeken zij hoe tijdelijke ruimtes kunnen worden gegenereerd die meer heterogene en diverse vormen van urbanisme bevorderen, in tegenstelling tot een tendens naar privatisering en controle van de openbare ruimte.

De instrumenten die ze ontwikkelen, willen potentiële katalysatoren zijn van sociale situaties die ruimtelijke en sociale grenzen tijdelijk overschrijden of verzachten. Binnen dit onderzoeksproject willen ze een verplaatsbare structuur ontwikkelen die geïnstalleerd kan worden in liminale ruimtes in Antwerpen. Het ontwerp van de structuur zal gebaseerd zijn op onderzoek naar schuilplaatsen in de volksmond. De nieuwe structuur zal tijdelijk fungeren als een cultureel onderkomen voor ontmoetingen, als observatorium van ruimtelijke dynamiek en als een “in situ atelier”. Om zich aan te passen aan en te communiceren met verschillende ruimtes in Antwerpen, zal de structuur verplaatsbaar en opvouwbaar zijn en verschillende vormen aannemen. De activering van de structuur zal gebeuren in overleg met buren, kunstenaars en studenten.

Inés Ballesteros

Inés Ballesteros is een beeldend kunstenaar wiens werk zich in verschillende media ontvouwt. In haar praktijk onderzoekt ze hoe articulaties van de openbare ruimte die neigen naar controle en privatisering worden betwist door tijdelijke infiltraties of her-eigeningen, waarbij ze kijkt naar de spanningen en onderhandelingen die inherent zijn aan collectieve processen en aan de openbare ruimte.

Michela Dal Brollo

BE
Michela Dal Brollo studeerde in 2018 af met een MA van In-situ3 aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Met haar praktijk onderzoekt ze hoe ze kan "samenwerken" met de ruimtes die ze aantreft. Dal Brollo is geïnteresseerd in het indringende vermogen van artistieke praktijken in reeds bestaande processen en in het onderzoeken van hoe kunst kan worden gebruikt als medium om menselijke en niet-menselijke relaties te observeren, verzamelen, interpreteren, onthullen of te triggeren.