Language Fools
© Chrisander Brun

PROJECT

Language Fools

Voor Björn Säfsten is taal een middel om de wereld te benoemen, om ze te begrijpen, een reductie die ons veel geeft maar die ons tegelijkertijd ook beperkt: Gewelddadig voor het lichaam, voor onze identiteit en onze communicatie. Door taal te belichamen in een choreografie kan deze worden voorzien van een semiotiek, aldus Björn Säfsten. Niemand kan aan de taal of de productie van taal ontsnappen. Zowel het publiek, de choreograaf of de danser leggen namelijk betekenis in elke waargenomen beweging.

Spelen met taal kan een manier worden om te spelen met onze identiteit, met functionaliteit en met alles wat voorspelbaar is. Choreografieën belichamen taal, schrijven taal terwijl ze tegelijkertijd hun lichaam in de taal inschrijven. Het interageren met de politieke identiteit vormt voor Björn Säfsten de basis voor zijn speculatief, filosofisch experiment. Het creëren van een totaal nieuw lichaam is voor Björn een vorm van participatief ingrijpen binnen een corporale politiek.

Zijn we er ons van bewust dat we constant nieuwe lichamen creëren? Zijn we er ons van bewust dat we lichamen maken waarmee we ons kunnen identificeren? Wat gebeurt er indien we het zouden aandurven een lichaam te creëren wiens politieke implicaties we nog niet kennen?

Björn Säfsten

Binnen Björn Säfstens praktijk worden lichamelijke en geestelijke acties danig onder de loep genomen, gedissocieerd en blootgesteld. De focus binnen zijn oeuvre ligt voornamelijk op het ontwerpen van een ‘ander lichaam’, van 'andere fysicaliteiten'. Om zo beelden tot leven te wekken die onze bestaande notie van de menselijke natuur in vraag stelt. Björn wil deze fysieke dilemma’s visualiseren, om zo opzettelijk situaties te creëren waar de gedachtes van de performer worden opengesteld voor de kijker. Zo streeft Björn naar een choreo-poëzie: Zijn werk danst, lacht en speelt met de notie van taal om zowel kijker als performer in de war te brengen. Met als bedoeling de kijker weg te halen van algemenere manieren van kijken naar het lichaam.

Credits

Concept: Björn SäfstenChoreografie: Björn Säfsten met de performersPerformers: Anja Arnquist, Sanna Söderholm, Henrik VikmanLicht- en decorontwerp: Chrisander BrunGeluidsontwerp: Anna Sóley TryggvadóttirProductie: Säfsten Produktion and Nordberg Movement