Kidnapped
Karolina Maruszak

PROJECT

Kidnapped

Vertrekkend vanuit het idee van theater als een instrument voor het uitbeelden en beïnvloeden van noties van realiteit, reflecteert Rodrigo’s nieuwste onderzoek op een veronderstelde hedendaagse realiteit (of realisme), geboren uit het postmoderne tijdperk, dat zich de afgelopen zes decennia heeft ontwikkeld onder invloed van het neoliberale regime en de misleidende beloften van de vrije markt, individuele subjectiviteit en privatisering van het leven, waardoor we achterblijven in een landschap dat wordt gekenmerkt door collectieve hallucinaties die het gevestigde begrip van waarheid in twijfel trekken en een doordringende schaduw van twijfel werpen op onze collectieve overtuigingen.

In deze context metaforiseert het project dat we in onze illusoire wereld van neoliberale “vrijheid” allemaal ontvoerd zijn. Ontvoerd door ideologieën, identiteiten, technologieën, politieke systemen, roofzuchtige relaties, kapitaal, structurele ongelijkheden… Met andere woorden, we zijn ontvoerd door het gewortelde onderbewustzijn van kolonialisme en kapitalisme, gevangen tussen de concrete – en dagelijkse – absurditeit van geglobaliseerde macropolitiek en het abstracte – vaak elitaire – verlangen naar oplossingen in het micropolitieke domein.

Rodrigo Batista

Rodrigo's ambitie is om theatervoorstellingen te maken die functioneren als onverbloemde esthetische verklaringen gericht op geopolitieke contexten. Hij bereikt dit door middel van intens onderzoek van lichaam en geest vanuit impulsen van iconoclasme, humor, indigestie, verminking, bloed en explicietheid. Zijn doel is om een voelbaar gevoel van politieke urgentie en actie te creëren bij zijn publiek, door middel van theaterstukken die verweven zijn met grote concepten zoals de relatie tussen kunst en macht, tragedie, Latijns-Amerikaanse politiek, stakingen/opstand, politieke explicietheid, armoede-pornografie, gore-kapitalisme, propaganda, antikolonialisme als een geweldsgebeurtenis, de operaties en gevolgen achter de Noord-Amerikaanse Alt-Right-beweging, om er maar een paar te noemen.

Credits

Concept en onderzoek door: Rodrigo Batista in samenwerking met Mariana SennePerformers: Rodrigo Batista en Mariana SenneOnderzoeksmedewerker: Flávia Pinheiro en Tom OliverResidenties: Studio Alta, wpZimmer and workspacebrussels