From the Top of the Mountains We Can See Invisible Monuments
Activist action by the Collective Ineos Will Fall

PROJECT

From the Top of the Mountains We Can See Invisible Monuments

Het artistieke onderzoeksproject “From the Top of the Mountains We Can See Invisible Monuments” wil de problemen van de schaal, de dimensie en de wereldwijde gevolgen van de klimaatcrisis aanpakken door middel van onderzoek op het gebied van de visuele kunsten en met behulp van artistieke praktijken zoals grafische technieken, beeldhouwkunst, installaties en archivering.

Net zoals er een boeiend kritisch debat ontstond over de aanwezigheid van monumenten van koloniale invloed in de openbare ruimte, en vervolgens het conceptualiseren van deze symbolische objecten om een verhaal van macht en herinnering te hervatten, beoogt dit onderzoek na te denken over de problemen die huidige en toekomstige constructies op gebieden zullen veroorzaken wanneer milieubehoud niet de voorkeur krijgt boven de productie van rijkdom.

Dit project wil structuren van zichtbaarheid en communicatie opbouwen als antwoord op andere complexe structuren die “infrastructuurruimte” worden genoemd en die de verantwoordelijkheid voor de aantasting van het milieu uit de weg gaan. Het werk georganiseerd door sociale bewegingen presenteert aanvaardbare methoden om een beschermd milieu te garanderen.

Om bij te dragen tot een kritische reflectie over de huidige klimaatcrisis op het niveau van activisten en sociale verantwoordelijkheid, stelt dit onderzoeksproject voor om nieuwe gebieden te visualiseren en de collectieve verbeelding aan te zetten tot duurzame mogelijkheden van coëxistentie, soms in gebieden met een lage dichtheid buiten de stadsgrenzen. Dit zijn enkele van de verwachtingen die dit onderzoeksproject verwelkomt in de zin dat de productie van ruimte beantwoordt aan hoofdzakelijk sociale en milieuaspecten. Deze verwachtingen sluiten aan bij de beweringen dat we in een periode van klimaatcrisis leven en andere manieren van leven in de gemeenschap moeten versterken.

De dialoog en de socialisatie versterken een netwerk van activisme en aanklacht tegen winningsstructuren die zich niet aanpassen aan het nieuwe duurzame agentschap dat gepland is om de klimaatcrisis in te dammen. Het zal nodig zijn dit “agentschap” te erkennen dat een collectieve taal leidt door de dialoog met sociale bewegingen en activisten, waardoor nieuwe standpunten mogelijk worden over wat het betekent om na te denken over de openbare ruimte, het erfgoed, en het bewaken van de grenzen van de natuurlijke hulpbronnen en de landelijke omgeving.

Dit project wordt ondersteund in het kader van het programma Individuele oproep tot stimulering van de wetenschappelijke werkgelegenheid – 5e editie (CEEC/FCT 5e editie) van de Stichting voor Wetenschap en Technologie van Portugal om het i2ADS-onderzoeksplatform voor de komende jaren te integreren.

Orlando Vieira Francisco

De artist-researcher werkt in verschillende kunst- en politieke collectieven in Portugal, Oostenrijk, België en Brazilië. Recent heeft hij gewerkt aan de coördinatie van het transnationale project "From the Top of the Mountains We Can See Invisible Monuments" (FCT - CEEC 5th Edition ), gesitueerd in verschillende steden. Hij werkt binnen de thema's van de productie van sociale ruimte tussen kunst en politiek, het landschap als concept van constante verandering en praktijken van milieu- en sociaal activisme.