Doctor Faustuses’ Daily Affirmation
© Roman Ermolaev

PROJECT

Doctor Faustuses’ Daily Affirmation

Met Doctor Faustuses’ Daily Affirmation stelt Billy Mullaney een speculatieve (zij het sinistere) praktijk voor zelfverbetering voor, gebaseerd op de grondbeginselen van operante conditionering binnen de gedragspsychologie. Door gebruik te maken van beloningen en straffen om gedragsveranderingen af te dwingen, is de premisse van deze praktijk om zelf operante conditionering toe te passen in een poging om inherente vooroordelen en (ogenschijnlijk) negatieve verlangens ongedaan te maken. Billy stelt dit werk voor als een solo, met zichzelf als de “beoefenaar”, hoewel de vorm (een demonstratie, een opname, een dagelijkse oefening, enz.) nog in de lucht hangt, net als de manier van toeschouwen die hij met het werk wil aanmoedigen, die noodzakelijkerwijs gespleten aanvoelt: Uiteindelijk wil hij een idioom produceren over het neoliberale imperatief van zelfbeheer, en de esthetiek van het empirisme gebruiken om de grens tussen zelfverbetering en zelfvernietiging te doen vervagen.

Tegelijkertijd wil Billy het onderzoek echter niet volledig overgeven aan cynisme: hij wil zich inleven in het (ook zijn eigen) verlangen naar zelfverbetering, en een aangeleerde impuls om zichzelf te straffen voor het niet naleven van de eigen waarden. Bovendien wil hij vragen opwerpen over hoe een “goed mens” er in 2021 uitziet: via welke platforms en voor wie wordt “goed mens” opgevoerd?

Billy Mullaney

Billy Mullaney is een in Amsterdam gevestigde kunstenaar die werkt in theater, choreografie en performance kunst. Zijn onderzoek richt zich op representatiepraktijken in en van verschillende locaties van performance, de manieren van toeschouwerschap die ze conventioneel teweegbrengen, en hoe interventies in de eerste de tweede beïnvloeden.