CONTOUR
Ted Oonk & Su Jung

PROJECT

CONTOUR

Het multidisciplinaire project CONTOUR is een samenwerkingsverband tussen kunstenaars Ted Oonk (NL) en Su Jung (KR). Na ongeveer vijf jaar te hebben gewerkt aan het vormen van een archief, dat bestaat uit brieven, tekst, beeld, audio en video -werk, is er de noodzaak ontstaan om het project te bundelen. Na vijf jaar is de ware essentie van het project zichtbaar geworden. 

Het project CONTOUR is vertrokken vanuit de tegenovergestelde (culturele) visies die beide kunstenaars hadden op het concept ‘eiland’. Wat maakt een eiland, hoe krijgt het vorm in onze gedachten wereld en hoe krijgt het fysiek vorm. Waar Oonk een romantisch en utopisch beeld had over het eiland legde Jung eerder de nadruk op zijn donkere en geïsoleerde kant. Het archief laat deze beide kanten zien maar speelt vooral met het idee van het eiland als een onbelangrijk en vergeten ‘ding’ in plaats van onze collectieve utopische gedachte.

Na het doornemen van het archief kwamen de kunstenaars tot de vaststelling dat dit project vooral gaat over het eiland als metafoor voor het wegstoppen van zaken die anders zijn of als last ervaren worden. Hoe komen mechanismen van uitsluiting hier tot uiting en wie eigenen zich deze mechanismen toe? Het eiland als de perfecte vorm van fysieke isolatie of anders gezegd; het eiland als utopische veilige haven dat zal verworden tot een non-plek.

Denk aan bijvoorbeeld het eiland Nauru in de Stille Oceaan dat jaren gebruikt werd als detentiecentrum voor migranten (2016). En niet alleen nu maar zeker ook vroeger werden eilanden bij uitstek hiervoor ‘gebruikt’. Dit is de kern van het project CONTOUR. Het archief (dat nog verder uit zal dijen) zal voor het vervolg van het project nog een belangrijke artistieke rol innemen.

Ted Oonk

Het werk van Ted Oonk is voornamelijk gericht op de vele manieren waarop we kwetsbaarheid, normen en standaarden in onze visuele cultuur zowel maskeren als aan het licht brengen. Haar artistieke praktijk peilt in dat opzicht naar een specifieke gevoeligheid betreffende sociaal-culturele en normatieve representaties van de stereotype ander, maar speelt ook met noties van de menselijke noodzaak om te categoriseren en normen te hanteren.

Su Jung

Su Jung is een beeldend kunstenaar en schrijfster die momenteel in Zuid-Korea woont en werkt. Ze voltooide een MA in beeldende kunst aan het Chelsea College of Art and Design in Londen.
Ze behandelt taal als een apparaat dat dubbelzinnigheid en misverstanden genereert om te benadrukken dat definitie en waarde ook producten zijn die flexibel samenhangen binnen een sociale en culturele structuur.

Credits

Concept: Ted Oonk and Su Jung