Construction of a wilderness/walking route

PROJECT

Construction of a wilderness/walking route

Tijdens haar residentie werkt Salomé Mooij aan een vooronderzoek voor haar nieuwe werk ‘constructie van een wildernis’. In dit werk wil ze de blik richten op de stad als natuurlijke biotoop. Een krioelende leefplaats waar de planten tussen de stoeptegels, het mos op het dak en de stadsvos samen met de auto, het afval en drinkwater leven. 

In het vooronderzoek verzamelt ze allerhande schuilplaatsen van de natuur in de stad en is ze nieuwsgierig naar onze (ver)houding daartoe. Hoe en waar leven planten en dieren in de tussenruimtes van onze constructen?

Salomé Mooij

1990 NL
Salomé Mooij, performer en theatermaker, is geboren in Den Haag op 10 december 1990. Na de middelbare school reist ze naar België om Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en Theater regie aan het RITCS (Brussel) te studeren. Na haar afstuderen in 2018 tourt ze in België met het werk van haar eigen collectief Dividu, en in Europa met Dying Together van Lotte van den Berg. De komende jaren focust Salomé zich op het ontwikkelen van haar artistieke praktijk. Daarbij wordt ze ondersteund door SoAP, C-Takt, De Brakke Grond, wpZimmer, De Nwe Vorst en METROPOLIS/KIT.

Salomé maakt insitu werk op het snijvlak van performance en artistiek onderzoek: fysieke denkoefeningen die zich kenmerken door een verlangen naar aftasten, uitvouwen en het verbinden van het micro en macroniveau in ons bestaan. Zo probeert zij de wereld rondom haar te begrijpen en zo onbevangen mogelijk te benaderen. Binnen deze theatrale kaders onderzoekt ze de verbindingen die er mogelijk zijn tussen verschillende realiteiten in de stad, met een speciale aandacht voor dat wat aan het oog onttrokken wordt. Door details uit te vergroten hoopt zij een krachtenveld zichtbaar te maken, waarin het publiek als deelgenoot zijn eigen relatie mag onderzoeken.