Blood Thirst, or Eat Our Humble Pie
Jimmy Grima

PROJECT

Blood Thirst, or Eat Our Humble Pie

Ira Melkonyans onderzoek naar bloed, waaruit dit voorstel bestaat, is een natuurlijke voortzetting van haar eerdere werk waarin ze de performativiteit van vloeistoffen en niet-menselijke actoren onderzocht. Dit project bouwt voort op haar werkgeschiedenis en leunt verder op haar laboratoriumvaardigheden en enthousiasme als doe-het-zelf burgerwetenschapper.

Dit voorstel wil zich bezighouden met (vrouwen)bloed en de overdracht van kennis daarover, op de volgende manieren: als een wetenschappelijk concept, een vloeistof die hormonen, neurotransmitters en nog veel meer vervoert; als affect en symbool; als een niet-menselijke entiteit met eigen agency, object (of abject) georiënteerde ontologieën.

Ira’s doel, op langere termijn, is het creëren van een open-source proces, een DIY home-kit, waarmee de gebruiker zelf een bloedanalyse kan uitvoeren. Binnen het onderzoeksproces wil ze dichter bij een prototype komen en tegelijkertijd een poëtisch contextualiserend verhaal creëren om de ideeën van een hormonaal kompas en endocrinologische kaarten van (vrouwelijke) lichamen buiten de bestaande medische kennis te bevorderen.

Onderzoeksvragen

  • Wie heeft de bevoegdheid om te beslissen over de framing van bloed? 
  • Hoe kunnen we onze relatie met dit lichaamsvocht blijven ontwikkelen?
  • Hoe is bloed een “levendige materie”?
  • Wat zegt ons begrip en onze voorstelling van bloed over de tijd waarin we leven of wat is het verband met hedendaagse brandende kwesties van politieke, economische en ecologische crisis?
  • Wat is de performance van bloed?
  • Wat betekent het voor vrouwen om toegang te hebben tot zelfkennis in de vorm van zelftesters? 
  • Hoe bevorderen zelfkennis en zelfbeschikking de voorwaarden voor interconnectiviteit? 

Tot slot is het de zin “Vrouwelijke hormonen zijn een mysterie” die Ira op productieve wijze bijblijft. En haar ambitie is niet om ze te demystificeren, maar om endocrinologische lichaamskennis te herformuleren vanuit een transdisciplinair feministisch perspectief. Ze wil langs de poort(en) van de conventionele medische wetenschap sluipen en de natte kennis die hormonale bloedlichaampjes bieden, inpakken. Een portie poëzie, een portie horror, een portie spiritualiteit, een portie wetenschap en rommelige lekkende levende lichamen vol bloed.

Ira Melkonyan

In 2010 Ira Melkonyan was awarded a degree in Microbiology and Virology. Following it, eight years later, there was an MA in Theatre from DAS Graduate School (DasArts) in Amsterdam, the Netherlands. Ira is one of the founding members of the rubberbodies collective (2009) in Malta, where together with a group of people she was an author of visual theatre performances, installations, interventions and publications.

Jimmy Grima

Jimmy Grima is kunstenaar en theatermaker. Hij maakt tekeningen, graphics, teksten, multimedia-installaties, theater en evenementen.