PROJECT

Bildraum

Bildraum kan vertaald worden als ‘beeld-ruimte’; dit zijn de twee elementen waarmee Steve Salembier en Charlotte Bouckaert werken in deze voorstelling met een open verhaalstructuur. Samen zetten ze voor de ogen van de toeschouwer een soort van ‘architectuurwandeling’ op: Charlotte doorkruist met haar camera de verschillende ruimten die Steve met maquettes heeft opgebouwd. Zo scheppen ze gaandeweg beelden, kaders waarin persoonlijke herinneringen zich ontvouwen, een verhaal dat wordt opgebouwd als een fotoalbum. Het resultaat wordt geprojecteerd op een groot scherm achteraan het toneel. Bildraum is een performance waarin architectuur en fotografie, verleden en heden samenvallen, een levende scenografie waarin de twee kunstenaars optreden als tovenaars van de verbeelding. Dit stuk is de eerste samenwerking voor het theater van architect Steve Salembier en fotografe Charlotte Bouckaert.

Atelier Bildraum

Atelier Bildraum is de gedeelde werkplek van kunstenaars Charlotte Bouckaert & Steve Salembier. Het atelier werkt op het snijvlak van beeldende kunst en performance en richt zich zowel tot het beeldende in de podiumkunsten als tot het performatieve in de beeldende kunsten. Atelier Bildraum is een kunstenaarspraktijk waarin beeld en verbeelding, tijd en ruimte, de voornaamste thema’s vormen. In het werk staat dan ook telkens beeldvorming centraal en is het de verbeelding van de kijker die steevast zelf voor betekenis zorgt.

Atelier Bildraum interesseert zich niet zozeer in het beeld an sich, maar veeleer in de processen waarmee beelden tot stand komen; in de context en de ruimte waarin beelden verschijnen en verdwijnen. Het werk focust hiermee in de eerste plaats op de blik waarmee beelden worden waargenomen, op het kijken en het ervaren zelf. De naam van het atelier is in die zin niet toevallig; “Bildraum” is een term uit de fotografie en slaat op de binnenkamer van een full frame technische camera. Het is die ruimte waarbinnen het beeld tot stand komt. Atelier Bildraum is als praktijk in die zin ook een denkbeeldige ruimte, een persoonlijk universum waarin beide kunstenaars samen, het fotografische beeld en de architectonische ruimte steeds opnieuw in andere verbanden plaatsen ten opzichte van het aspect tijd.

Credits

Concept en met: Atelier Bildraum (Charlotte Bouckaert & Steve Salembier)Geluid: Duncan SpeakmanTechniek: Pino Etz, Christophe DonseDramaturgisch advies: Marnix RummensProductie: Pianofabriek kunstenwerkplaatsCoproductie: LOD muziektheater (tournee 17/18), Beursschouwburg, WPZiMMER en de Vlaamse GemeenschapMet de steun van: Big in Belgium, Richard Jordan Productions, Theatre Royal PlymouthIn cooperatie met: SummerhallDank aan: ZSenne Artlab, Julie Pfleiderer, Bas Schevers, Tibo Vandenborre, Philip Janssens, Xavier Catry en Destelheide