Archive
© Gadi Dagon

PROJECT

Archive

B’Tselem is het Israëlische informatiecentrum voor de mensenrechten in de bezette gebieden. Sinds 2007 heeft de organisatie haar Cameraproject, dat videocamera’s distribueert naar Palestijnen in hoogconflictgebieden op de Westelijke Jordaanoever. Het doel van het project is een voortdurende documentatie van mensenrechtenschendingen te verschaffen en de realiteit van het bezette leven bloot te leggen aan zowel het Israëlische als het internationale publiek.

Gedurende het hele werkproces heeft Zaides de beelden bekeken en geselecteerd die door vrijwilligers van B’Tselem’s Camera Project zijn gefilmd. Op het podium onderzoekt hij de lichamen van Israëliërs zoals ze voor de camera zijn vastgelegd, en richt hij zich op de fysieke reacties waartoe ze in verschillende confrontatiesituaties hun toevlucht nemen. De Palestijnen blijven achter de camera, maar hun beweging, stem en gezichtspunt zijn wel degelijk aanwezig en bepalen het perspectief van de kijker.

Hoewel de beelden een lokale realiteit laten zien, roept Archive bredere, meer universele vragen op: wat is de potentie van geweld in elk individueel lichaam ingebed en welke prijs betaalt het collectief voor het besturen van het andere lichaam? Zaides haalt en eigent zich gebaren en stemmen van andere Israëliërs toe. Hij identificeert zich met het beeldmateriaal en betrekt het bij de beelden en belichaamt het geleidelijk aan. De mimetische choreografische praktijk roept vragen op over participatie en verantwoordelijkheid, terwijl Zaides’ lichaam verandert in een levend archief.

Het archief ging in première op het Festival d’Avignon, 2014.

Arkadi Zaides

1976 BY, BE, FR
Arkadi Zaides is een onafhankelijke choreograaf geboren in Wit-Rusland in 1979. In 1990 emigreerde hij naar Israël en woont en werkt momenteel tussen Frankrijk en België. In Israël trad hij op in verschillende gezelschappen zoals de Batsheva Dance Company en de Yasmeen Godder Dance Group voordat hij in 2004 aan een onafhankelijke carrière begon. Zaides heeft een mastergraad behaald in choreografie aan de Amsterdamse Theaterschool. In zijn werk gaat Zaides in op sociale en politieke kwesties. Eerder richtte hij zich op de Israëlische en Palestijnse context en momenteel meer op de Europese context. De artistieke praktijk van Zaides is bedoeld om een kritisch debat op gang te brengen en zich te concentreren op het lichaam als een medium waardoor sociale en politieke kwesties het meest acuut worden ervaren. Zijn uitvoeringen en installaties zijn gepresenteerd in verschillende locaties, dans- en theaterfestivals, musea en galerijen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië.

Credits

Archiefmateriaal: vrijwilligers voor het Cameraproject van B'Tselem - The Israeli Center for Human Rights in the Occupied Territories Iman Sufan, Mu'az Sufan, Bilal Tamimi, Udai 'Aqel, Awani D'ana, Bassam J'abri, Abu 'Ayesha, Qassem Saleh, Mustafa Elkam, Raed Abu Ermeileh, Abu Sa'ifan, Oren Yakobovich, Nayel NajarConcept en choreografie: Arkadi ZaidesVideo consulent: Effi Weiss, Amir BorensteinGeluidskunst en stemdramaturgie: Tom TlalimArtistieke raad: Katerina Bakatsaki: : : : : : : : : : :