Always coming home
Sangam Sharma

PROJECT

Always coming home

Please bring strange things.
Please come bringing new things.
Let very old things come into your hands.
(…) May your soul be at home where there are no houses.
Walk carefully, well-loved one,
Walk mindfully, well-loved one,
Walk fearlessly, well-loved one.
Return with us, return to us,
Be always coming home.

– Ursula K. Le Guin from Always Coming Home, 1985

In Sangam Sharma’s vorige video-essay Another Europe begon ze het verband tussen plaatsen en identiteit te onderzoeken, en probeerde ze haar aanwezigheid in de ruimte te begrijpen. Voortbouwend op dit stuk wil ze deze ideeën uitbreiden en het concept van thuis op verschillende manieren en met behulp van verschillende media blijven onderzoeken.

Het concept van thuis wordt benaderd vanuit een queer en ecofeministisch standpunt, waarbij vertrouwde posities worden uitgedaagd en de nadruk wordt gelegd op de transformerende elementen. Ze biedt een verandering van perspectief terwijl ze nadenkt over praktijken en structuren en verschillende media en technieken verkent.

“Wat zegt mijn voorliefde en verlangen naar onbekende plaatsen over mijn eigen identiteit en hoe verhoud ik mij tot de ruimte waarin ik mij bevind? Is ruimte een integraal onderdeel van identiteit?”

Sangam probeert haar queer gemengde erfgoed identiteit te lezen en te begrijpen in lijn met een meer globale verschuiving naar een nomadisch gemeenschapsgevoel, op zoek naar brokstukken van saamhorigheid op meerdere plekken. Plaatsen in en uit, transnationale vloeibaarheid als een manier van leven (wat vroeger ons leven was).

Ze focust op de mogelijkheden van thuis, gemeenschap en verwantschap en alternatieven schetsen waar er ruimte is voor iedereen en er meerdere wegen en paden zijn. Door te werken met fotografie, tekst of titels en andere elementen creëert ze (mixed-media) werken die onbekende plaatsen tonen (door er bestaande ruimtes aan toe te voegen), waarbij ze totaal andere werelden creëert (en een nieuwe kijk voorstelt). Wat is een andere manier om na te denken over hoe beelden worden samengesteld en gelezen?

De titel van dit werk is ontleend aan een boek van Ursula LeGuin, een auteur van speculatieve fictie die werkte op de grondvesten van het ecofeminisme. Zij heeft een verbluffend oeuvre geschapen waarin geschiedenis en mythe, fabel en poëzie, verhaal en lied door elkaar worden geweven, waarbij zij geniet van een ingewikkelde wereldopbouw – Utopia als methode.

Het werk van Sangam zal worden gemaakt volgens koolstofarme methoden met gebruikmaking van energiezuinige principes. Zij wil aandacht besteden aan duurzaamheid, ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid.

Sangam Sharma

Sangam Sharma is een multidisciplinaire onafhankelijke kunstenaar en experimentele filmmaker uit Wenen die kijkt naar hybride manieren om kunst te maken. In haar werk biedt Sangam nieuwe alternatieve manieren van perceptie - een queer manier om beelden, geluid en verhalen te lezen. Ze is geïnteresseerd in wat persoonlijke geschiedenis (history - her*story) verbindt met natuur, landschappen en geografie.