All Our Weapons
Nellie de Boer

PROJECT

All Our Weapons

Tijdens hun residentie graaft Noha Ramadan in hun belichaamde archief. Op basis van danspraktijken van kijken, ontvangen en reageren, en soms met de hulp van hun vrienden, zullen ze materialen en werkwijzen doen herleven en reanimeren. Onderliggend is een voortdurende vraag naar instrumenten voor improvisatie en live performance, bekeken vanuit de notie van wapens, macht en spel. 

Noha Ramadan

Noha Ramadan (hen/haar) is een in Amsterdam gevestigde kunstenaar die werkt met dans, performance, video en tekst. In hun werk benadrukt hen graag de transformeerbaarheid van het performatieve moment en het vermogen tot gelijktijdige identificatie en desidentificatie met veronderstelde beelden en logica's.