PROJECT

Het doel van Poetry Exercises is om de mogelijkheid van poëzie binnen hedendaagse productieverhoudingen te zoeken, uit te vinden of toe te laten. Met poëzie wordt hier niet de poëtische vorm in de gebruikelijk zin bedoeld. Het gaat veeleer om een zelf uitgevonden praktijk van orale vertelling over hedendaagse ervaringen. Deze verteloefeningen zijn hulpmiddelen om ons te verhouden tot elkaar en tot de wereld die ons omringt. Het doel van deze poëzie is om uitdrukking te geven aan de intensiteit van het bewonen van onze hedendaagse wereld.

The archive of (un)familiar things is een ruimte waarin deze ervaringen verzameld en toegankelijk wordt gemaakt voor een publiek. De beelden en geluiden die deel uitmaken van het leven en zich bewegen in een hedendaagse stad zijn in het archief aanwezig als choreografische schetsen. Marialena Marouda wil haar oefeningen en ‘archive of (un)familiar things‘ een plek geven in het stadsarchief met z’n vele leeszalen en opslagruimtes. Ze is geïnteresseerd in de juxtapositie van haar eigen individuele ervaring en verhalen met het officiële geheugen van de stad, waarvan het stadsarchief de hoeder is.

Marialena Marouda

Marialena Marouda werkt op het gebied van performancekunst en choreografie. Marialena studeerde filosofie en beeldende kunst aan de Columbia University in New York en vervolgde haar studies aan het Instituut voor Toegepaste Theaterwetenschappen aan de universiteit van Giessen, Duitsland. In mei 2018 rondde ze het programma voor artistiek onderzoek aan a.pass (Advanced Performance and Scenography) in Brussel.

Marialena ontwikkelt in situ, op onderzoek gebaseerde performances. Haar huidige project Oceanographies werd getoond in het kader van de Wandering Arts Biennal 2018 in Brussel. Voormalige werken omvatten Poetry Exercises: an Archive of (un)familiar Things (2016), a performatief archief gepresenteerd in het stadsarchief van Frankfurt tijdens het locatie specifiek festival festival Implantieren 2016, Walking in the City: on the Poetics of Space, getoond in 2013 op de Atheense Biënnale en Walking Exercises (2011-2013) dat in première ging in Mousonturm in Frankfurt. Ze heeft samengewerkt met choreografische collectieven zoals MAMAZA en Deufert&Plischke, en met de choreograaf Martin Nachbar.

Als dramaturg werkt Marialena momenteel samen met Fabrice Mazliah aan The Manufactured Series, een serie van tien duetten, elk tussen een menselijk en een niet-menselijk lichaam. Ze werkte eerder samen met the Forsythe Company, Andros Zins-Browne en de Belgische werkplaatsen wpZimmer en workspacebrussels. Haar teksten en recensies zijn onder meer verschenen in de tijdsschriften MASKA en Etcetera.

Credits

Concept en idee: Marialena MaroudaPerformance en choreografie: Katja Cheraneva, Marialena Marouda, Malte ScholzInstallatie: Eleni MouzourouDramaturgie en productie: Maja ZimmermanTechnische leiding: Harry SchulzGesubsidieerd door: the Cultural Office Frankfurt am Main and the Hessian Ministry for Science and ArtGesteund door: the Institute of City History Frankfurt am Main, wpZimmer Antwerp, BUDA Kunstencentrum Kortrijk and ID_Frankfurt