wpZIMMER PROJECTS
Wat is het standpunt van wpZimmer?
#thisisourculture

Wat is het standpunt van wpZimmer?

Het Vlaamse Kunstenveld is er één met een bijzondere architectuur. Het groeide van onderuit en put zijn kracht en innovatie uit een nauwe samenwerking tussen grote en kleine spelers. Als kleine structuur die dicht bij de individuele kunstenaars staat willen we graag helder zijn over hoe we staan ten opzichte van de aangekondigde besparingen. En daarom een toelichting, in navolging van het standpunt van Vooruit en andere organisaties in het kunstenveld.

Wij geven dit mee:

  • dat besparen op cultuur net het tegenovergestelde is van wat Vlaanderen vandaag nodig heeft, wil het genereus, gastvrij en innovatief zijn;
  • dat een besparing van 60% op projectmiddelen nefast is voor de culturele toekomst van Vlaanderen;
  • dat een vrijwel lege projecten-pot voor individuele kunstenaars, wpZimmer letterlijk en figuurlijk in het hart raakt;
  • dat het ons zal dwingen om de werking ingrijpend te herbekijken samen met de kunstenaars;
  • dat wij, ondanks de besparingen, ons artistiek budget zullen sparen en het met één medewerker minder zullen doen;
  • dat wij ons de vraag stellen waarom het waardevoller zou zijn om te investeren in bedrijven en in economie;
  • dat organisaties met een focus op ontwikkeling extra fragiel zijn omdat hun flexibele werking op maat vaak onzichtbaar is en nauw verknoopt met die van de individuele kunstenaars;
  • dat wij vragen aan de culturele wereld om te tonen wat solidariteit daadwerkelijk is, en daarbij verder te gaan dan een nieuwe profielfoto op Facebook;
  • dat we mee de schouders zullen zetten onder solidariteitsacties voor de kunsten, de media, sociaal-culturele organisaties,… en we ons zullen engageren in de sociale strijd voor een sociaal en ecologisch rechtvaardige samenleving;

Het wpZimmer-team.