wpZIMMER PROJECTS
ON MOBILISATION AND LEARNING: Programme

ON MOBILISATION

ON MOBILISATION AND LEARNING: Programme

On Mobilisation is het resultaat van vier organisaties: wpZimmer (Antwerpen), Studio ALTA (Praag), Baltic Art Center (Gotland), Lavanderia a Vapore (Turijn) en zes uitgenodigde kunstenaars: Danae Theodoridou, Ahilan Ratnamohan, Marika Smreková, Kalle Brolin, Elisabetta Consonni en Daniele Ninarello en geassocieerde partners ARIA en GRASS die hun kennis, praktijkervaring, ruimtes en gemeenschappen bundelen om zich te richten op sociale/gemeenschapsmobilisatie via artistieke processen.

Het doel is om een bottom-up proces op gang te brengen dat individuen samenbrengt en betrekt om deel te nemen aan positieve verandering in de richting van meer sociale rechtvaardigheid en gelijkheid door middel van culturele participatie.

Deze maand schuift On Mobilisation verschillende activiteiten naar voren die onze communities uitnodigen om samen met ons dit doel te bereiken. Bekijk onze agenda voor oktober en lees over de activiteiten die plaatsvinden en hoe jij daar deel van kunt uitmaken!

AN ATTEMPT TO DEVICE A DEMOCRATIC ASSEMBLY

© La Strada Graz // Nikola Milatovic

ZAT. 14 OKT EN ZON. 15OKT bij wpZimmer

Tijdens deze experimentele performance die plaatsvindt in wpZimmer, creëren we onze eigen democratische vergadering, waarin we onze opvattingen over democratie en sociaal samenleven delen, aan de hand van een script dat is opgesteld door kunstenaar-onderzoeker Danae Theodoridou, die het proces ook faciliteert. Als deelnemer krijg je het script aan het begin overhandigd en krijgt iedereen een ‘rol’ toebedeeld die gebruikelijk is in een vergadering: de spreker, de luisteraar, de moderator. Het script wordt gebruikt als een speels voorstel dat ons begeleidt in wat we moeten doen of zeggen, of zelfs weigeren te doen of te zeggen als we het niet eens zijn met het script.

EVENING SCHOOL ON MOBILISATION AND LEARNING

De driedaagse EVENING SCHOOL on Mobilisation and Learning richt zich op alternatieve en informele manieren van leren.

DAG 1:: Reactivating the Public Body
WOENSDAG 18.10 // 19:00 – 21:00
LocatIE: wpZimmer (Gasstraat 90
, 2060 ANTWERPEN) FREE ENTRY
Heleen de Hoon modereert de avond met David Limaverde, Ahilan Ratnamohan, Anna Rispoli, Lara Staal en Danae Theodoridou om de relatie tussen podiumkunsten en politieke emancipatie te bespreken. Deze discussie gaat uit van Theodoridou’s suggestie dat performance vandaag de dag zou moeten werken als een daad van ‘publiciteit’, namelijk als een kader voor het opnieuw construeren van publieke ruimte en tijd, dat alternatieven biedt voor het kapitalisme.
Schrijf je hier gratis in
DAG 2 :: The Institute for Anarchic and Artistic Language Learning
DONDERDAG 19.10 // 19:00 – 21:00
Locatie: wpZimmer (Gasstraat 90
, 2060 ANTWERP) FREE ENTRY
Voor deze Evening School nodigt Ahilan Ratnamohan verbeelding uit naar het klaslokaal. Kunnen we ons alternatieve structuren voor het leren van talen voorstellen die verder gaan dan de imperialistische, economisch bevooroordeelde structuur die veel instellingen aanbieden? Ahilan biedt een alternatief voor de klas, één die onderzoekt hoe we nieuwe talen kunnen leren op een manier die niet in overeenstemming is met de traditionele pedagogie die door het huidige onderwijssysteem wordt gepromoot.
Schrijf je hier gratis in
DAG 3:: Looking for the Signal Line
VRIJDAG 20.10 // 19:00 – 21:00
Locatie: wpZimmer (Gasstraat 90
, 2060 ANTWERP) FREE ENTRY
Ongeveer 50 jaar geleden was de CIA op zoek naar nieuwe manieren om inlichtingen te verzamelen en lanceerde een geheim programma over paranormale waarneming en buitenzintuiglijke waarneming. Ze creëerden een methode: Remote Viewing. Simon Asencio en Simon Ripoll-Hurier vertellen over de geschiedenis, theorie en praktijk van Remote Viewing, over de activiteiten van Sursignal, en ze delen een conceptversie van Simon Ripoll-Hurier’s documentaire film “The Signal Line”.
Schrijf je hier gratis in

Meer informatie rond dit programma vind je hier!