wpZIMMER PROJECTS
New in Residency: Çifel Hüseyin

RESIDENTIE

New in Residency: Çifel Hüseyin

Antwerp-based interdisciplinaire, mixed-media kunstenaar Çifel Hüseyin komt twee weken lang naar wpZimmer voor een residentie waar hij zich toespitst op Displacing Belongings – een project dat de grenzen tussen verschillende disciplines versterkt alsof het een vooruitgang is van het herdenken van de connectie tussen wezens, dingen, gebeurtenissen en de omgeving waarin we samen leven; wat zich vervolgens ontvouwt als een interdisciplinair onderzoeksproces dat een artistieke en creatieve ontdekking van het verstrijken van tijd inhoudt via interactieve, spontane en tijdelijke ontmoetingen met verschillende persona’s.