Philippe Van Wolputte
© Richard Duyck

Philippe Van Wolputte

Philippe Van Wolputte (1982, België) woont en werkt in Antwerpen en Amsterdam. Van Wolputte is afgestudeerd aan het St. Lucas Antwerpen in 2006. Van 2008 tot 2010 was hij als resident kunstenaar verbonden aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam.

De installaties, interventies en collages van Philippe Van Wolputte tonen of suggereren de mogelijkheden van verlaten, verwaarloosde locaties die een belangrijke functie hebben in het geheugen en het sociale landschap van een stad en in zekere zin een eigen schoonheid bezitten. De interpretatie die de kunstenaar geeft aan zijn ervaringen bij het creëren van zijn interventies en de intieme manier waarop hij naar deze ruimtes kijkt, worden gedocumenteerd in zijn foto’s, videowerken en collages.

Sinds 2005 is hij een project gestart onder de naam Temporary Penetrable Exhibition Spaces. Dit zijn site-specifieke interventies die plaatsvinden in leegstaande, niet meer gebruikte ruimtes. Deze gebouwen worden meestal zo snel mogelijk gesloopt door projectontwikkelaars en stadsbesturen. De snelle maatregelen die genomen worden om deze ongebruikte ruimtes te slopen, zijn een manier om alles wat irrationeel, chaotisch en schijnbaar onredelijk is in de stedelijke planning buiten te sluiten. Het TPES-project vestigt de aandacht op het bestaan van deze ruimten door ze voor een korte periode weer toegankelijk te maken. Met een bijna Freudiaans aandoende obsessie creëert hij met smalle gangen en gaten nieuwe doorgangen en infiltreert in bijna ondoordringbare ruimten, waardoor deze een nieuwe tijdelijke functie krijgen als fictieve tentoonstellingsruimte.

Zijn installaties zijn herscheppingen van bezochte unheimliche locaties die hij tijdens zijn verkenningen heeft ontdekt. Hij bevraagt de functionaliteit en de mogelijkheden door ze om te vormen tot tijdelijke schuilplaatsen of werkbases voor kunstenaars.

In de documentatie van zijn interventies speelt hij met de fetisjen van kunstdocumentatie. Hierdoor lopen fictie en realiteit in elkaar over.