Cristina Planas Leitão
©Dinis Santos

Cristina Planas Leitão

Cristina Planas Leitão heeft een Bachelor in hedendaagse kunst aan ArtEZ (BA), Arnhem (NL), 2006.

In juli 2022 nam zij Interim Artistic Direction over van de Performing Arts Department van ÁGORA, Porto (Teatro Municipal do Porto, DDD – Festival Dias da Dança, CAMPUS Paulo Cunha e Silva) en in februari 2023 neemt Cristina de rol van co-artistiek directeur op zich, samen met Drew Klein.

Als programmator van podiumkunsten benadrukt ze haar samenwerking met DAP, onder de artistieke leiding van Tiago Guedes, en waar ze deel uitmaakt van het programmatoren team voor de reguliere seizoenen van TMP (vanaf 2019), Festival DDD sinds de editie 2020 en CAMPUS Paulo Cunha e Silva die zijn artistieke project en missie ontwikkelt sinds de opening in 2021. Ze was uitvoerend coördinator van het DDD Festival in 2019. In 2011 was ze in Porto één van de initiatiefnemers van de desNORTE-bijeenkomsten (2011-2017) en maakte ze deel uit van de eerste artistieke adviesgroep van Braga’27. Haar aggregerende curatoriële praktijk is gericht op de ontwikkeling van duurzame creatievormen, nieuwe verhalen en zorgrelaties binnen de podiumkunsten.

Ze benadert haar choreografisch werk als een daad van verzet en affectie, waarbij ze thema’s onderzoekt die verband houden met sociale en politieke bewegingen en hun relatie met het performatieve lichaam, binnen de intimiteit van het theater. Ze creëerde The very delicious piece en The Very Boring Piece, beide co-creaties met Jasmina Krizaj, bear me, FM [featuring mortuum] en UM [unimal] – een stuk dat in 2018 door de kranten Expresso en JN werd uitgelicht. Haar werk is gedocumenteerd in de serie Portugal que Dança / RTP2 (Ep. 02). Als docent geeft ze internationaal les met een somatische en onconventionele aanpak. Ze is mentor en vaste docent bij ArtEZ HK, Arnhem (NL).